Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
logo ybox

publicnăm ngoái

Đối Phó Với Môi Trường Luôn Thay Đổi

Nhà quản trị thành công có thể dự kiến và điều chỉnh để thích ứng thay vì không chuẩn bị và chịu sự tác động của các biến động trong môi trường kinh doanh một cách thụ động. Môi trường hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp không tồn tại biệt lập mà thường xuyên tác động qua lại với môi trường. Những sự thay đổi từ môi trường xung quanh có thể tạo ra cơ hội hoặc nguy cơ, đe dọa đến sự tồn tại và phát triển của bản thân doanh nghiệp. Nhìn chung, môi trường có ảnh hưởng đến hoạt động của một doanh nghiệp, từ mục tiêu và chiến lược, phạm vi hoạt động, cho đến kết quả sản xuất, kinh doanh.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

103 người xem


Bình luận (0)