Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
logo ybox

Làm Thế Nào Để Phát Triển Tư Duy Nhanh Nhạy?

Một người nhanh nhạy trong suy nghĩ có thể nắm được nhiều ý tưởng mới dễ dàng cũng như “giải mã” thông tin mượt mà hơn. Lấy ví dụ, một đồng nghiệp đưa cho bạn một kế hoạch kinh doanh và chỉ bằng cách đọc lướt văn bản, bạn sẽ có khả năng nhanh chóng chắt lọc thông tin thiết yếu và đưa ra câu hỏi góp ý ngay tức khắc. Tương tự vậy, một khán giả nhạy bén sẽ có thể đưa ra câu hỏi phản biện nay tức khắc sau khi bạn thuyết trình xong. Lúc này bạn cần phải xử lý thông tin đầu vào và phản hồi những câu trả lời thích đáng trong thời gian sớm nhất. Điều đó để thấy, tư duy nhanh nhạy là một khả năng đáng giá trong thế giới ngày nay. Làm thế nào bạn có thể phát triển kỹ năng quan trọng này?

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

261 người xem


Bình luận (0)