Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
logo ybox

Mỗi Quyết Định, Mỗi Hành Động, Mỗi Lựa Chọn Sẽ Đưa Cuộc Đời Chúng Ta Tới Một Nơi Khác Nhau, Song Muốn Đến Được Đích, Bạn Nhất Định Phải Trải Qua 3 Giai Đoạn

Điều tệ nhất trong việc đưa ra lựa chọn là chúng ta không thể có đủ dữ liệu để quyết định chính xác. Cuộc sống là một chuỗi các lựa chọn, đôi khi chúng ta chọn bừa, đôi khi chúng ta cân nhắc kỹ càng. Việc bạn lựa chọn trở thành một ai đấy, làm một điều gì đấy, buông bỏ hay mong muốn đạt được cái gì, bạn đều trải qua 3 giai đoạn: Giai đoạn chuẩn bị; Giai đoạn lựa chọn; Giai đoạn kết quả.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

61 người xem


Bình luận (0)