Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
logo ybox

Tiếp Cận Hệ Thống Và Tiếp Cận Tình Huống

Tiếp cận hệ thống và tiếp cận tình huống là hai dạng tư duy quản trị khác biệt nhưng có thể bổ sung cho nhau và giúp nhà quản trị lựa chọn phương pháp quản trị phù hợp với môi trường và đặc điểm riêng. Tiếp cận hệ thống: Hệ thống (system) là một tập hợp các bộ phận hoạt động phụ thuộc lẫn nhau để đạt mục đích chung. Hệ thống có nhiều cấp độ, từ nhóm, tổ chức, quốc gia, liên quốc gia... Hệ thống đóng là hệ thống độc lập và không tương tác với môi trường bên ngoài. Hệ thống mở là hệ thống tương tác với môi trường bên ngoài để tồn tại. Hệ thống mở vì sự tồn tại của tổ chức phụ thuộc vào sự tương tác với môi trường xung quanh. Trong thực tiễn, hai loại hệ thống này không hoàn toàn phân biệt. Điểm then chốt để phân loại một hệ thống thuộc tương đối đóng hay tương đối mở là xác định lượng tương tác giữa hệ thống và môi trường.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

54 người xem


Bình luận (0)