Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
logo ybox

12 Trích Dẫn Hay Trong Quyển "Can Đảm – Biến Thách Thức Thành Sức Mạnh" – Osho

Quyển sách “Can đảm – Biến thách thức thành sức mạnh” là cuốn sách kế tiếp trong bộ bốn cuốn của hiền triết Osho gồm: Sáng tạo -Bừng cháy sức mạnh bên trong; Hạnh phúc tại tâm; Thân mật – Cội nguồn của hạnh phúc; Đạo – Con đường không lối. Những trích dẫn sau đây hy vọng giúp bạn phần nào hiểu được tư tưởng và ý nghĩa từ quyển sách này! 1. Can đảm không có nghĩa là không biết sợ. Bạn sẽ đạt đến trạng thái không sợ hãi nếu cứ tiếp tục can đảm.

103 người xem


Bình luận (0)