Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
logo ybox

Viết SoP… Như Một Bức Thư Tình!

Statement of Purpose hay SoP – Một trong những cấu phần không thể thiếu trong hồ sơ du học hay xin học bổng, một trong những cấu phần quan trọng nhất trong hồ sơ, cấu phần giúp ứng viên “khác biệt” và cũng là cấu phần hay bị ghét nhất vì khó. Câu hỏi muôn thủa “Viết SoP như thế nào? Và viết sao cho hay?” Cấu trúc cơ bản của SoP cũng như mọi bài luận khác: Mở – Thân – Kết. Mở = Lý do sâu xa tại sao lại theo ngành này. Thân = quá trình phấn đấu tính đến thời điểm apply và lý do cụ thể tại sao chọn khóa học/trường/nước abc. Kết = tương lai sẽ làm gì nếu được nhận vào học/được nhận học bổng. Giờ “dịch” sang bối cảnh một bức thư tình nhé:

68 người xem


Bình luận (0)