Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[HN,HCM] Chương Trình Tư Vấn Chiến Lược Cá Nhân 2017

Hết hạn

[CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN CÁ NHÂN]

1. Mục đích: Đây là chương trình nhằm xóa bỏ ranh giới nhân lực Việt Nam và nhân lực quốc tế, được thực hiện bởi nhà quản trị chuyên nghiêp và đơn vị đầu tiên tại Việt Nam áp dụng học thuyết kinh tế tổng thể và chất lượng nhân lực G23.0 quốc tế. Chương trình tư vấn nhằm nâng cao năng lực hội nhập, sức cạnh tranh và giá trị nhân lực cho tổ chức, cá nhân khi hội nhập AEC và TPP.

2. Nội dung hỗ trợ

2.1. Tư vấn chiến lược ngành nghề, cá nhân và hoạch định chiến lược cạnh tranh cá nhân.

2.2. Hỗ trợ gói học bổng cho huấn luyện nhân lực xóa bỏ ranh giới giữa nhân lực Việt Nam và Quốc tế khi hội nhập AEC & TPP.

3. Thời gian Đăng ký thời gian tư vấn qua HOTLINE 24/7: 0949.839.817.

4.Địa điểm tư vấn: Tư vấn offline tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

5. Chuyên gia tư vấn ThS. Bùi Phương Việt Anh - Tổng Giám đốc EAS Việt Nam, Chuyên gia được đào tạo từ Úc, người khởi xướng học thuyết kinh tế tổng thể và chuẩn nhân lực G23.0.

6. Kinh phí Chương trình giải cứu thị trường lao động của EAS Việt Nam hỗ trợ 100% chi phí tư vấn cá nhân.

Liên hệ HOTLINE: 0949.839.817.

ĐĂNG KÝ TẠI: https://goo.gl/t2sU3L. Facebook: www.facebook.com/vietanh.buiphuong Website: www.easvietnam.edu.vn

 

166 người xem


Bình luận (0)