Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public8 tháng trước

[HCM] Workshop "Ace Your Tech Interview In English" 2018 (Miễn Phí Tham Dự)

Hết hạn

[English below] 

Bạn muốn chinh phục các nhà tuyển dụng nước ngoài qua buổi phỏng vấn đầy cam go bằng tiếng anh? Và bạn là một người đầy đam mê với IT? 
“Ace Your Tech Interview In English” là buổi workshop sẽ giúp bạn có được những mẹo để có buổi phỏng vấn về công nghệ bằng Tiếng Anh thật tốt; cho bạn thấy được cách các nhà tuyển dụng kiểm tra kĩ năng và trình độ tiếng anh của ứng viên.

Đến với buổi workshop này, trong khoảng 2 giờ đồng hồ các bạn sẽ học được rất nhiều kỹ năng mà trên ghế nhà trường không dạy bạn:
- Các bạn (sinh viên hoặc những người đang tìm việc trong lĩnh vực IT) chuẩn bị kiến thức cho buổi phỏng vấn bằng tiếng anh.
- Bạn sẽ được hướng dẫn những thứ nên chuẩn bị và nên tránh cho buổi phỏng vấn.
- Bên cạnh đó, buổi workshop còn cho các nhà tài trợ và các nhà tuyển dụng có cơ hội để nghe về những khó khăn mà các ứng viên đang phải đối mặt cũng như nhu cầu của ứng viên.
- Giải quyết vấn đề về sự kết nối không rõ ràng giữa nhà tuyển dụng và ứng viên ở những buổi phỏng vấn như thế này.
- Đặc biệt, bạn sẽ có cơ hội được phỏng vấn “thử” với một nhà tuyển dụng dày kinh nghiệp tại buổi workshop này và học hỏi được những điều mà bạn sẽ phải đối mặt trong các buổi phỏng vấn trong tương lai.

Chỉ có 60 vé miễn phí cho những bạn nhanh tay nhất và mong muốn học hỏi được những kinh nghiệm quý báu nhất.
Link đăng ký tại đây: https://docs.google.com/forms/d/1SJcTVZ_4JWnO5dWpplyqGGgdP1XpW22QoFiSqPUpby0/edit?ts=5b3d9451

Do you want to conquer foreign recruiters through difficult interview in English? And you are a person who has strong passion with IT major?
“Ace your tech interview in English” is a workshop which help you tatic for a good tech interview in English; let you know how the recruiters test both skills and English of the candidate.

Joining this workshop, you will be structured a lot skills in 2 hours which school didn’t teach you:
- Equipping participants (students or job seekers in IT field) with knowledge for the English interview
- Instructing you on how you should prepare and avoid during the English interview
- Giving company sponsors and HR recruiters the chance to hear about the difficulties applicants are facing and their needs
Solving the miscommunication issue in this type of interview
- Especially, you can have a trial interview with the real recruiter to learn things which you will be facing in future interview.

Only 60 free tickets are released for participants who are more quick and and desire to learn priceless experience.
Register here: https://docs.google.com/forms/d/1SJcTVZ_4JWnO5dWpplyqGGgdP1XpW22QoFiSqPUpby0/edit?ts=5b3d9451

171 người xem


Bình luận (0)