Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public7 tháng trước

[HCM] Workshop "Leverage Your UX Design Skill" 2018

Hết hạn

UX - viết tắt của User Experience là cách mà người dùng cảm nhận về một sản phẩm nào đó. Việc thu thập dữ liệu, triển khai ý tưởng mới và ý tưởng về các giải pháp thiết kế đều được hỗ trợ bởi các nhà thiết kế UX. Dan Saffer đã từng nói: “Thiết kế không chỉ là về giải quyết vấn đề, mà là tạo ra một tương lai nhân đạo hơn”, UX không phải là về màu sắc rực rỡ hay thiết kế đẹp mắt mà nó đơn giản là tạo cho người dùng sự thỏa mãn khi sử dụng sản phẩm đó.

Bạn có thể làm hài lòng người dùng chỉ bằng cách làm cho sản phẩm của bạn tốt đến nỗi khiến họ quên rằng UX đang hiện diện ở đó? Hãy quyến rũ và làm thỏa mãn người dùng bằng sự tương tác tuyệt vời giữa họ và giao diện UX sau khi tham gia workshop “Leverage Your UX Design Skill”.

  • Bạn sẽ hiểu rõ hơn về khái niệm UX và cách mà giao diện UX tác động đến người dùng mạng như thế nào.

  • Những yếu tố then chốt tác động đến một dự án.

  • Những phương pháp để xác định nhu cầu của mỗi người dùng, từ đó xây dựng nên một dự án phù hợp.

  • Cách để tạo ra một bản mockup và thử nghiệm chúng.

Để trở thành một UX Designer chính hiệu không phải là quá trễ nếu bạn đăng ký ngay cho mình một chỗ tại sự kiện này. Đăng ký ngay tại đây: https://goo.gl/xmBX32

Sự kiện sẽ được diễn ra lúc 17:00h - 19:00h ngày 29/09/2018 (thứ 7)


UX - which stands for User Experience is the way user perceive a product. To collect knowledge, to generate new ideas, and to ideate on design solutions are all facilitated by UX designer. Dan Saffer used to say: “Designing is not about solving the problem, it’s about creating a more human future”, UX is not about how colorful or beautiful design, it’s simply create the satisfaction when using the product.

Do you satisfy the user by generate the product so good that users forget that the UX presenting there? Do fascinate and satisfy users by perfect interaction between them and UX interface by joining this “Leverage Your UX Design Skill” workshop.

  • You will understand more about UX and the way UX influent users.

  • You will know some key parties involved the project.

  • Some methods to identify user’s need to build a good project.

  • How to create a mockup and test them?

Workshop takes place from 5PM - 6PM in September 29th, 2018

To become a professional UX Designer is never be too late if you sign up for yours sit in this event. Register here: https://goo.gl/xmBX32

91 người xem


Bình luận (0)