Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public24 ngày trước

[HN] Khoá Học Kỹ Năng Mềm Giúp Thành Công Trong Công Việc - "Mastering Soft Skills for Work Success" Tổ Chức Bởi Trung Tâm Hoa Kỳ 2019 (Miễn Phí Tham Dự)

Hạn cuối: 2019-12-8
"Mastering Soft Skills for Work Success" trong 5 tuần, tập trung hoàn thiện các kỹ năng mềm để giúp bạn có thể thành công trong công việc. Khóa học sẽ tập trung vào các kỹ năng mà các bạn mới tốt nghiệp, cũng như các bạn đã làm việc lâu năm đều cần đến.Hạn cuối: 2019-12-8

1,188 người xem


Bình luận (0)