Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 tháng trước

[Toàn Quốc] Chương Trình Mời Gọi Nộp Ý Tưởng - Hợp Tác Với Doanh Nghiệp Trong Giảm Nhu Cầu Sử Dụng Và Tiêu Thụ Sừng Tê Giác Và Ngà Voi Ở Việt Nam

Hết hạn

Bạn có ý tưởng nào hay và khả thi về giảm nhu cầu sử dụng và tiêu thụ sừng tê giác và ngà voi thông qua kênh phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp không? Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ kêu gọi những ý tưởng sáng tạo để chống lại cuộc chiến tiêu thụ bất hợp pháp động vật hoang dã và sản phẩm động vật hoang dã. Bạn có thể là nhóm các cá nhân, các tổ chức Phi Chính phủ trong nước, nhân viên các doanh nghiệp tư nhân, sinh viên Đại học, Cao đẳng và Trung học Phổ thông ... Nhóm có thể bao gồm từ 3 đến 6 người (nhóm có sự đồng đều về giới sẽ là một lợi thế). Chúng tôi rất mong nhận được các ý tưởng mới và hữu ích từ các bạn.

Vui lòng truy cập trang web http://www.climatechange.vn/ để có thêm thông tin và nộp ý tưởng, bạn có thể nộp ý tưởng bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, và chia sẻ thông tin này tới ai quan tâm (hạn nộp là 17h00, 18.01.2019 - giờ Hà Nội).


74 người xem


Bình luận (0)