Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public2 tháng trước

[Toàn Quốc] Cơ Hội Được Tài Trợ Bởi Qũy Canada Dành Cho Các Sáng Kiến Địa Phương CFLI Của Đại Sứ Quán Canada 2019

Hết hạn

Giới thiệu chung

Đại sứ quán Canada tại Việt Nam chính thức bắt đầu nhận các đề xuất cho Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương (CFLI).

CFLI hỗ trợ các dự án nhỏ nhưng tạo ra các ảnh hưởng lớn tại các quốc gia đang phát triển, theo các chủ đề trọng tâm của Bộ Ngoại giao Canada. Chương trình CFLI hỗ trợ trực tiếp các dự án được đề xuất bởi các đối tác địa phương. Quỹ sẽ được tài trợ cho các quan hệ song phương tích cực giữa Canada và quốc gia tiếp nhận quỹ, cho các tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức cấp cơ sở.

Các chủ đề ưu tiên

Các đề xuất phải đáp ứng được ít nhất một trong số các chủ đề trọng tâm sau đây: 

 • Trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái, thúc đẩy bình đẳng giới;
 • Quản trị nhà nước quan tâm đến tất cả, tôn trọng sự đa dạng, dân chủ, nhân quyền, và pháp luật. 
 • Hành động vì môi trường và biến đổi khí hậu, cụ thể trong lĩnh vực thích ứng và làm giảm nhẹ ảnh hưởng của biến đối khí hậu, và quản lý nước.

Các tổ chức hợp lệ để xin tài trợ của quỹ CFLI

 • Tổ chức phi chính phủ địa phương, tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức cộng đồng cấp cơ sở;
 • Các tổ chức học thuật thực hiện các dự án cấp cơ sở;
 • Thiết chế/tổ chức quốc tế, tổ chức liên chính phủ, tổ chức đa phương và khu vực – các tổ chức và cơ quan tiến hành các hoạt động phát triển tại địa phương;
 • Các thiết chế/ tổ chức cấp thành phố, khu vực, và cấp quốc gia hoặc các cơ quan tiến hành các dự án địa phương, và
 • Tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận của Canada hiện đang thực hiện các dự án phát triển tại địa phương.

Phần lớn quỹ CFLI sẽ được tài trợ cho các tổ chức xã hội dân sự (bao gồm cả các tổ chức phi chính phủ) và các tổ chức cấp cơ sở. Các tổ chức quốc tế, tổ chức liên chính phủ, các tổ chức đa phương và khu vực chỉ hợp lệ để xin tài trợ của quỹ khi đang hợp tác cùng các đối tác địa phương để thực hiện các dự án cấp cơ sở có cùng các mục tiêu của quỹ CFLI. Tương tự, các thiết chế, tổ chức cấp thành phố, khu vực, quốc gia cũng có thể được nhận quỹ với điều kiện các dự án của các tổ chức này phải mang bản chất địa phương. Qũy CFLI luôn mong muốn tài trợ cho các dự án sáng tạo, mang lại kết quả rõ ràng.

Phân tích dựa trên cơ sở giới (GBA)

Năm 2017, Canada áp dụng Chính sách Hỗ trợ Phụ nữ quốc tế nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái như là một cách hiệu quả nhất để giảm nghèo và xây dựng một thế giới hòa nhập, hòa bình, và thịnh vượng. Nhất quán với chính sách này, quy trình nộp đề xuất xin tài trợ từ quỹ CFLI cần được phân tích dựa trên cơ sở giới (GBA). Mục đích của yêu cầu này nhằm tăng kết quả bình đẳng giới của chương trình CFLI.

Phân tích dựa trên cơ sở giới đòi hỏi các đề xuất dự án phải:

 • Phụ nữ, nam giới, trẻ em gái và trai chịu ảnh hưởng khác nhau như thế nào bởi vấn đề mà dự án của bạn đang tìm cách giải quyết, và cùng lúc đó, đảm bảo rằng dự án không gây hại;
 • Tham vấn phụ nữ và/ hoặc trẻ em gái trong quá trình xây dựng dự án; và
 • Đảm bảo các ý kiến của phụ nữ và/ hoặc trẻ em gái được tham vấn được cân nhắc khi xây dựng dự án.

Tham vấn có thể bao gồm, nhưng không giới hạn: nói chuyện với phụ nữ và / hoặc trẻ em gái từ cộng đồng địa phương; nói chuyện với phụ nữ và các cá nhân khác làm việc cho các tổ chức xã hội dân sự đã làm việc trong cộng đồng địa phương; đối thoại với các nhà quyết sách là nữ giới và nam giới có kiến ​​thức về cộng đồng địa phương.

Phân tích dựa trên cơ sở giới không được hoàn thành đầy đủ có thể ảnh hưởng tới việc xét duyệt đề xuất.

Kinh phí tài trợ hợp lệ

Các kinh phí dưới đây là hợp lệ với quỹ CFLI:

 • Chi phí quản lý và chi phí chung liên quan đến dự án (không vượt quá 20% tổng ngân sách dành cho dự án)
 • Vốn và/hoặc chi phí hoạt động liên quan đến việc cho thuê và/hoặc mua sắm và/hoặc xây dựng cơ sở hạ tầng,
 • Chi phí lắp đặt, bảo trì, vận chuyển và / hoặc vận tải, bao gồm nhiên liệu, máy tính và các thiết bị truyền thông,
 • Chi phí giáo dục cộng đồng,
 • Chi phí hội nghị và sự kiện,
 • Chi phí khách sạn, trừ đồ uống có cồn
 • Chi phí đào tạo và xây dựng năng lực,
 • Chi phí dịch vụ nhận được bởi người nhận,
 • Chi phí quảng bá, truyền thông và thông tin,
 • Chi phí đánh giá môi trường,
 • Chi phí vận động và liên quan đến vận động,
 • Chi phí pháp lý,
 • Chi phí kế toán,
 • Chi phí y tế,
 • Chi phí xuất bản,
 • Phí phát thanh, truyền hình,
 • Chi phí cơ sở vật chất và thuê thiết bị,
 • Chi phí liên quan đến nghiên cứu,
 • Chi phí tiền lương liên quan đến dự án (không phải cho tổ chức),
 • Chi phí bảo mật,
 • Chi phí biên dịch và phiên dịch,
 • Chi phí đi lại, sử dụng giá vé thấp nhất có thể nhưng không vượt quá mức giá trần của hang vé phổ thông (Chi phí đi lại quốc tế cần phải được Ban quản lý CFLI duyệt trước).
 • Chi phí thuê phương tiện đi lại,
 • Chi phí vận hành phương tiện đi lại, lắp đặt và/hoặc bảo trì trang thiết bị,
 • Phát triển trang web và chi phí liên quan,
 • Chi phí khác trong phạm vi dự án.

Các chi phí dưới đây trong khuôn khổ dự án sẽ KHÔNG hợp lệ với Qũy CFLI

 • Kinh phí cốt lõi hoặc chi phí thường xuyên của một tổ chức,
 • Chi phí phát sinh trước khi ký văn bản thảo thuận hợp tác, hoặc sau khi hết hạn.
 • Công nghệ và cơ sở hạt nhân,
 • Hỗ trợ cho các tổ chức quân sự hoặc bán quân sự,
 • những món quà,
 • hàng hóa đắt tiền,
 • Hỗ trợ tài chính trực tiếp cho chính quyền,

Thủ tục nộp hồ sơ xin tài trợ

 • Ngân sách đóng góp cho mỗi dự án được tài trợ dự kiến ở mức trong khoảng CAD $15,000-$35,000. Các dự án cần tham vấn tỉ giá quy đổi ngoại tệ về VND tương ứng. Xin lưu ý các đóng góp sẽ bằng đô la Canada và quy đổi về VND.
 • Tất cả các hoạt động dự án phải được hoàn tất trong thời gian tính từ ngày ký hợp đồng tài trợ cho tới ngày 28/2/2020.
 • Hạn nộp đề xuất dự án trước 23H59 (GMT+7) 1/5/2019. Các đề xuất nộp sau thời gian trên sẽ không được xét. Các đề xuất phải gửi tới email: [email protected]
 • Đơn xin tài trợ của Qũy CFLI và bảng tóm tắt ngân sách đã được điền; Quỹ chỉ xem xét những đề xuất sử dụng mẫu đơn của chương trình.
 • Thông tin về các nhóm hoạt động, chi phí cho dự án CFLI, xin tham khảo danh mục các hoạt động và chi phí hợp lệ cho các dự án được tài trợ bởi quỹ CFLI.  
 • Đề xuất dự án phải viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Các đề xuất viết bằng tiếng Việt, phải điền vào đơn tóm tắt dự án bằng tiếng Anh.
 • Đề xuất dự án phải trả lời tất cả các câu hỏi trong đơn xin tài trợ của quỹ CFLI, bao gồm cả một phân tích dựa trên cơ sở giới. Bảng ngân sách phải tóm tắt dựa trên các hoạt động của dự án và các chi phí liên quan.
 • Các đề xuất sẽ được ủy ban phụ trách quỹ CFLI xét duyệt.
 • Do số lượng lớn các đề xuất được nộp, ban phụ trách sẽ chỉ liên lạc với các đề xuất được chọn.
 • Để được nhận đơn xin tài trợ của quỹ CFLI, và có các câu hỏi thắc mắc về quỹ CFLI, hãy email tới [email protected]
 • Các đề xuất dự án sẽ được lưu tại Đại sứ quán Canada, tuân thủ theo các chính sách quản lý thông tin của Bộ Ngoại giao Canada.

Xem thêm thông tin chi tiết tại đây

130 người xem


Bình luận (0)