Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[HN] Triển Lãm Ảnh Di Sản Phật Giáo Tại Trung Tâm Văn Hóa Ấn Độ 2017

Hết hạn

“Photo Exhibition on ‘Buddhist Sites/Heritage’”

(Thông tin bằng tiếng Việt, vui lòng xem bên dưới)

Please visit the Indian Cultural Center on 63 Tran Hung Dao Street, Hanoi from 17th July to 28th July 2017 (10:00hrs – 12:00hrs and 14:00hrs – 16:00hrs, Monday to Friday) to join Buddha’s journey to enlightenment.

This photographic exhibition provides a wide perspective of the monuments and art heritage of Buddhism, from earliest times. It also takes us on a visual pilgrimage through the life of the Buddha: to the places of his birth, enlightenment, first sermon and final renunciation. It presents photographs taken in India, Bangladesh, Sri Lanka, Tibet, Nepal, Bhutan, Afghanistan, Uzbekistan, Buryatia (Siberia) and Kalmykia in Russia, China, Mongolia, Japan, Vietnam, Myanmar, Thailand, Lao PDR, Cambodia and Indonesia.

The photographer Benoy K Behl is a film-maker and art-historian. He has taken over 35,000 photographs of Asian monuments and art heritage, made a hundred documentaries on art history and his exhibitions have been warmly received in 28 countries around the world. He is known for his extremely sensitive photography of Buddhist art which provides a deep insight into the gentle and compassionate message of the art.

_ _ _

 

“Triển lãm ảnh các Phế tích và Di sản Phật giáo”

Xin mời đến với Trung Tâm Văn hóa Ấn Độ ở 63 Trần Hưng Đạo, Hà Nội từ ngày 17 tháng Bảy đến 28 tháng Bảy năm 2017 (10h – 12h và 14h – 16h, từ thứ Hai đến thứ Sáu) để tìm hiểu về con đường đến Giác Ngộ của Đức Phật Tổ.

Buổi triển lãm ảnh này cho bạn một góc nhìn tổng thể về những tượng đài và di sản nghệ thuật về Đạo Phật, từ những năm tháng ban đầu. Buổi triển lãm cũng đưa chúng ta qua một chuyến hành hương bằng hình ảnh về cuộc đời của Phật: đến nơi sinh của Đức Phật, nơi Giác Ngộ, buổi thuyết giảng đầu tiên và biệt li cuối cùng. Buổi triển lãm giới thiệu những bức ảnh lấy từ Ấn Độ, Băng-la-đét, Sri Lanka, Tây Tạng, Nê-pan, Bu-tan, Afghanistan, Uzbekistan, Buryatia (Siberia) và Kalmykia ở Nga, Trung Quốc, Mông Cổ, Nhật Bản, Việt Nam, My-an-ma, Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia và In-đô-nê-si-a.

Nhà nhiếp ảnh Benoy K Behl là một nhà làm phim và sử học gia về nghệ thuật. Ông đã chụp hơn 35,000 ảnh về các tượng đài và di sản văn hóa Châu Á, đạo diễn hơn 100 phim tài liệu về lịch sử nghệ thuật và những triển lãm tác phẩm của ông đã được chào đón nồng nhiệt ở hơn 28 nước trên khắp thế giới. Ông được biết đến bởi phong cách chụp ảnh nghệ thuật Phật giáo đầy nhạy cảm. Phong cách nghệ thuật của ông cho người xem một góc nhìn sâu sắc vào thông điệp dịu dàng và đầy tình thương của nghệ thuật Phật giáo.

358 người xem


Bình luận (0)