Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

World Vision Vietnam Tuyển Dụng Vị Trí Cluster Officer 2015

Hết hạn

World Vision tại Việt Nam là một tổ chức nhân đạo Cơ đốc giáo phi lợi nhuận hoạt động thông qua các chương trình phát triển và cứu trợ khẩn cấp nhằm cải thiện đời sống của cộng đồng, đặc biệt là trợ giúp trẻ em, người nghèo và người gặp hoàn cảnh khó khăn. TNTG phục vụ tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, dân tộc và giới tính.

Mô tả vị trí và trách nhiệm:

Hướng chiến lược
- Cung cấp đầu vào cho ADPs liên quan đến lĩnh vực Y tế, khuyết tật
- Cung cấp đầu vào và hỗ trợ để phát triển và cải thiện sức khỏe đào tạo / hướng dẫn người khuyết tật


Hỗ trợ kỹ thuật

  • Đánh giá tài liệu thiết kế của các ADPs đã định, đảm bảo tài liệu có liên kết với WVV Y tế, WASH, khuyết tật và đáp ứng nhu cầu thực tế của các em trong ADPs
  • Đảm bảo rằng các quy trình đánh giá và lập kế hoạch có sự tham gia tích cực của các bậc cha mẹ, cộng đồng dân cư, trẻ em và các đối tác chính của dự án.Điều này có thể bao gồm rà soát quy trình, tài liệu về đánh giá và lập kế hoạch của ADPs
  • Kế hoạch hành động của ADPs hàng năm. Xem xét các báo cáo mỗi năm của ADPs và cung cấp thông tin phản hồi để cải thiện
  • Giới thiệu các công cụ, phương pháp và mô hình để theo dõi các thông lệ tốt nhất của sức khỏe, WASH, khuyết tật đông thời hỗ trợ nhân viên ADP bằng cách liên lạc thường xuyên
  • Tiến hành thămmỗi ADP thường xuyên và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề được xác định trong các chuyến đi thực tế để nâng cao chất lượng của các can thiệp y tế, WASH, khuyết tật;


Xây dựng năng lực

- Cung cấp hỗ trợ như đào tạo, tư vấn, huấn luyện, tư vấn về nguồn nguyên liệu, bên ngoài / bên tư vấn / giảng viên đến nhân viên ADPs để họ có thể thực hiện POAs của mình theo một cách hiệu quả với kế hoạch.
- Phối hợp tất cả sức khỏe, WASH, đào tạo giảng viên hàng năm
- Hỗ trợ các nhân viên ADP bằng việc tổ chức các chuyến nghiên cứu, mạng lưới học tập và hội thảo khu vực liên quan đến sức khỏe
- Xác định nhu cầu đào tạo kỹ thuật cho cán bộ ADPs và tổ chức các hội thảo và các mạng lưới học tập
- Cung cấp trợ giúp cho các nhà quản lý ADP và duy trì mối quan hệ với các cơ quan chính phủ ở cấp tỉnh và huyện
- Đại diện cho World Vision Vietnam tại các diễn đàn, các cuộc họp, làm việc nhóm và hội thảo liên quan đến sức khỏe và người khuyết tật

Những nhiệm vụ khác
- Khám phá nhu cầu tài trợ hơn nữa để giải quyết các vấn đề về sức khỏe y tế trẻ em
- Thực hiện các nhiệm vụ khác và bất kỳ tập khi có yêu cầu của tổ chức


Yêu cầu:
- Bằng cử nhân y tế công cộng, Y hoặc Điều dưỡng, môi trường, phát triển cộng đồng.
- Sự hiểu biết về khái niệm và cam kết với công việc phát triển, chú trọng vào khái niệm phát triển cộng đồng trẻ em, các phương pháp và quy trình.
- Khả năng giao tiếp và liên lạc hiệu quả trong phạm vi đa dạng của người dân (tức là người hưởng lợi dự án, các quan chức Chính phủ, các đối tác dự án, nhân viên WVV).
- Chứng tỏ khả năng huấn luyện, cố vấn và thúc đẩy nhân viên và các đối tác
- Kỹ năng viết và đọc báo cáo tốt bằng tiếng Anh.
- Kỹ năng máy tính tốt (xử lý văn bản, excel, power point & email).
- Khả năng làm việc với giám sát tối thiểu, quyết đán, có khả năng đáp ứng theo đúng thời hạn và làm việc dưới áp lực.
- Sẵn sàng học hỏi để phát triển nghề nghiệp trong Y tế và khuyết tật;
- Có năng lực và thích nghiên cứu

-Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển cộng đồng và / hoặc với các tổ chức phi chính phủ là một lợi thế

- Kinh nghiệm trong việc giám sát và đánh giá dự án và đảm bảo rằng các khuyến nghị được thực hiện

Website: www.worldvision.org.vn

Có thể xin tin gốc tại đây

Xin vui lòng nộp đơn trực tuyến tại đây

Hạn nộp: 1.11.15

Hết hạn

2,289 người xem


Bình luận (0)