Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[HCM] PwC Vietnam Tìm Kiếm Legal Interns, Valuation Interns, Capital Projects & Infrastructure (CP&I) Intern, Risk Assurance Intern, IT Risk Assurance Interns 2017

Hết hạn

PwC, thương hiệu hàng đầu trên thế giới về dịch vụ kiểm toán, dịch vụ tư vấn thuế, luật và tư vấn chuyên nghiệp, đã có mặt tại Việt Nam 20 năm. Với gần 650 nhân viên ở 2 văn phòng Hà Nội và Tp. HCM, PwC Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận đã đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển thị trường dịch vụ kiểm toán độc lập và dịch vụ tư vấn thuế tại Việt Nam.

PwC Việt Nam hỗ trợ các khách hàng tổ chức và cán hân tạo ra giá trị mà họ tìm kiếm. PwC Việt Nam là thành viên của mạng lưới các công ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 184.000 nhân viên luôn tận tâm cung cấp các dịch vụ kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn pháp lý và tư vấn quản lý và tài chính chất lượng cao. 

-------------------------------- 

PwC Vietnam - Ho Chi Minh office - is now looking for the young and talented final year students for the Intern position in various departments as below:

  • 02 Legal Interns
  • 03 Valuation Interns
  • 01 Capital Projects & Infrastructure (CP&I) Intern
  • 01 Risk Assurance Intern
  • 06 IT Risk Assurance Interns

Take this chance to challenge yourself in the professional working environment with the experience Coaches and gain more experience as well as broaden your knowlegde at the end of your Internship.

For further information, please feel free to contact us at [email protected] 

or visit our website: https://www.pwc.com/vn/

 

1,562 người xem


Bình luận (0)