Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public4 tháng trước

[HN] Heineken Việt Nam Tuyển Dụng Nhân Viên Hỗ Trợ Hệ Thống Thông Tin Nhà Phân Phối 2018

Hết hạn

Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam (Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam) được thành lập vào ngày 9/12/1991, giữa Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) và Công ty Asia Pacific Breweries Ltd. (“APB”) - nay là Công ty Heineken Asia Pacific Pte Limited (HEINEKEN Châu Á Thái Bình Dương).

Nhà máy Bia có diện tích 12,7 hecta tọa lạc tại Phường Thới An, Q.12, TP. Hồ Chí Minh, là một trong những nhà máy bia hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay. Trong nhiều năm qua, Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam được ghi nhận là một trong những đơn vị liên tục hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ thuế và họat động sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao của TP.Hồ Chí Minh. Công ty hiện có hơn 1.600 nhân viên và tạo hàng ngàn việc làm cho các nhà cung cấp và đối tác tại Việt Nam. Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam luôn tích cực trong các họat động xã hội từ thiện, phát triển nguồn nhân lực và luôn đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường.

 Distributor Information System Officer Nhân viên hỗ trợ hệ thống DIS (Hệ thống thông tin Nhà phân phối)

** Position Summary / Tóm tắt về vị trí:

 • To report to Distributor Development Manager on daily DIS support operations, sales out data quality and quantity / Báo cáo cho Quản lý phát triển Nhà phân phối về các hoạt động hỗ trợ hệ thống DIS hàng ngày, dữ liệu hang bán ra về chất lượng và số lượng.
 • To provide DIS support for distributors/accountants to ensure Sales out data continuity / Hỗ trợ về hệ thống DIS cho các nhà phân phối / kế toán để đảm bảo tính liên tục của dữ liệu bán hàng..

   

 • To support generating new outlet code, mapping code to DIS base on requests / Hỗ trợ tạo ra mã đại lý mới, ghép mã vào hệ thống DIS theo yêu cầu..

   

** Key Responsibilities / Trách nhiệm chính:DIS control & support / Kiểm soát và hỗ trợ hệ thống DIS

 • Manage DIS support operations: tracking input data transaction quality and quantity from Distributors / Quản lý các hoạt động hỗ trợ hệ thống DIS: theo dõi chất lượng và số lượng của việc nhập dữ liệu giao dịch từ các nhà phân phối.
 • Coordinate with Distributors accountants to ensure data integrity and timeliness / Phối hợp với kế toán phân phối để đảm bảo tính chính xác và kịp thời của dữ liệu.
 • Follow up, train and support new Distributors accountants to use DIS / Theo dõi, đào tạo và hỗ trợ các kế toán phân phối mới sử dụng hệ thống DIS
 • Support other stakeholders’ requests / Hỗ trợ các yêu cầu của các bên liên quan khác.
 • Serve as window person for distributors to contact regarding DIS data, usage and/or problems / Đóng vai trò làm đầu mối để các nhà phân phối liên hệ về dữ liệu, việc sử dụng và / hoặc vấn đề của hệ thống DIS.

Administration/ Quản trị

 • Extract daily Sales Out report for stakeholders as request. / Xuất báo cáo Bán hàng hàng ngày cho các bên liên quan theo yêu cầu.
 • Coordinate distributors/customers survey as request./ Phối hợp các nhà phân phối / khách hàng thực hiện khảo sát theo yêu cầu.
 • Manage new outlet code generation and mapping as request./ Quản lý việc tạo code và ghép code theo yêu cầu.
 • Perform other relevant administrative tasks/ Thực hiện các công việc hành chính liên quan khác
 • Other task assigned by DDM./ Nhiệm vụ khác do DDM yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

 • Regular business trips to Northern provinces/ Thường xuyên đi công tác tới các tỉnh miền Bắc
 • Experience or knowledge on IT software is preferable / Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hoặc kiến thức về IT phần mềm
 • Vocational college or bachelor/ Tốt nghiệp cao đẳng hoặc Đại học
 • Basic experienced with Excel/ Có kiến thức cơ bản về Excel
 • Basic Office English/ Giao tiếp Tiếng Anh văn phòng cơ bản

Nếu bạn có nhu cầu, vui lòng liên hệ qua email: [email protected]

Tiêu đề mail: [HEINEKEN - 012018] Position - Fullname

---

(*) Lưu ý: Do hạn chế về mặt thời gian nên chỉ các ứng viên được lựa chọn vào vòng sau mới được liên hệ và phản hồi. Rất mong các bạn thông cảm.

518 người xem


Bình luận (0)