Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[HN] Ngân Hàng LienViet Post Bank Tuyển Dụng Nhiều Vị Trí Tháng 4/2017

Hết hạn

HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Triển khai sản phẩm tín dụng

Nơi Làm Việc: Hà Nội

Cấp Bậc: Nhân viên

Mức Lương: Lương thỏa thuận

Nghiệp vụ: Ngân hàng

Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 15/04/2017

Mô Tả Công Việc

 • Tổ chức triển khai và quản lý triển khai sản phẩm/Chương trình/hoạt động triển khai các sản phẩm do Khối Sản phẩm xây dựng
 • Xây dựng và tổ chức triển khai công cụ triển khai Sản phẩm do Khối Sản phẩm xây dựng
 • Tiếp nhận, xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc của các Đơn vị kinh doanh trong quá trình triển khai Sản phẩm do Khối Sản phẩm xây dựng
 • Theo dõi kết quả triển khai của Đơn vị kinh doanh đối với các Sản phẩm/Chương trình/hoạt động triển khai cụ thể do Khối Sản phẩm xây dựng
 • Phối hợp (nêu ý kiến) với các Phòng/Ban khác trong Khối trong việc nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm/chương trình/công cụ trong phạm vi chức năng của Ban
 • Tham gia đào tạo nội bộ, hệ thống về công tác triển khai Sản phẩm Dịch vụ do Khối Sản phẩm xây dựng
 • Thực hiện các công việc khác theo chức năng chuyên môn của vị trí do Lãnh đạo Khối/Phòng/Ban giao

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy Chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Thương mại, Ngoại thương
 • Có kiến thức, hiểu biết về kinh tế và hoạt động Ngân hàng thương mại và các ngành kinh tế
 • Hiểu biết về Sản phẩm Dịch vụ tài chính-ngân hàng và các công tác triển khai Sản phẩm Dịch vụ tài chính - ngân hàng
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm liên quan đến công tác nghiên cứu, phát triển/triển khai/bán hàng trực tiếp các Sản phẩm Dịch vụ tài chính-ngân hàng
 • Có tinh thần trách nhiệm cao
 • Có kỹ năng thuyết trình, khả năng làm việc nhóm tốt, kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp, báo cáo
 • Khả năng đọc, nghiên cứu tài liệu bằng Tiếng Anh là một lợi thế
 • Tự tin, quyết liệt, chủ động trong công việc, sản sàng đi công tác

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ

 • Hoàn thiện Đơn đăng ký ứng tuyển theo mẫuđịnh dạng file excel TẠI ĐÂY
 • Đặt tên file Đơn đăng ký ứng tuyển như sau:HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Triển khai sản phẩm tín dụng - Nguyễn Văn A
 • Gửi Đơn đăng ký ứng tuyển về địa chỉ email [email protected]với tiêu đề thư như sau: HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Triển khai sản phẩm tín dụng - Nguyễn Văn A
 • Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng, định dạng file excel và đặt tên file theo đúng hướng dẫn trên.
 • LienVietPostBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với các ứng viên nộp hồ sơ không theo quy định của LienVietPostBank hoặc ứng viên khai thông tin không chính xác.
 • LƯU Ý: 

Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản chi phí tuyển dụng nào.

Trường hợp Ông/Bà phải mất bất cứ chi phí nào trong quá trình tuyển dụng, xin vui lòng phản ánh trực tiếp tới địa chỉ email: [email protected] hoặc [email protected] 

Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo cho Ngân hàng và/hoặc Ngân hàng phát hiện ra, Ngân hàng sẽ từ chối tuyển dụng (đối với trường hợp đã trúng tuyển nhưng chưa tiếp nhận) hoặc buộc thôi việc (đối với các trường hợp đã tiếp nhận), kể cả với trường hợp bên nhận chi phí đang là CBNV của Ngân hàng.

Ứng tuyển

----------------------

HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Thiết kế Sản phẩm huy động và Dịch vụ

 • Nơi Làm Việc: Hà Nội
 • Cấp Bậc: Nhân viên
 • Mức Lương: Lương thỏa thuận
 • Nghiệp vụ: Bán hàng / Kinh doanh, Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư
 • Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 15/04/2017

Mô Tả Công Việc

 • Thiết kế, Xây dựng, kiểm thử, chỉnh sửa sản phẩm huy động dịch vụ dành cho Khách hàng Doanh nghiệp.
 • Xây dựng, chỉnh sửa Quy chế, Quy định, Quy trình nghiệp vụ dành cho KHDN.
 • Phối hợp với các Khối Nghiệp vụ liên quan phát triển các sản phẩm đặc thù
 • Rà soát, đánh giá sản phẩm huy động dịch vụ dành cho KHDN
 • Hỗ trợ Đơn vị kinh doanh triển khai sản phẩm KHDN
 • Tham gia đào tạo các sản phẩm huy động dịch vụ trên toàn hệ thống
 • Công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo Khối.  

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên Khối ngành Kinh tế
 • Độ tuổi dưới 30 tuổi.
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm vị trí thiết kế Sản phẩm huy động, dịch vụ tại các tổ chức tín dụng
 • Hiểu biết về các quy định của Pháp luật và Ngân hàng về hoạt động huy động vốn, tài khoản, kho quỹ, dịch vụ thu chi hộ. 
 • Tinh thần trách nhiệm cao
 • Có kỹ năng thuyết trình, khả năng làm việc nhóm tốt
 • Khả năng đọc, nghiên cứ tài liệu bằng Tiếng Anh là một lợi thế
 • Trung thực, nhanh nhẹn, khéo léo, chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ

 • Hoàn thiện Đơn đăng ký ứng tuyển theo mẫuđịnh dạng file excel TẠI ĐÂY
 • Đặt tên file Đơn đăng ký ứng tuyển như sau:HO- Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban thiết kế Sản phẩm huy động và dịch vụ - Nguyễn Văn A
 • Gửi Đơn đăng ký ứng tuyển về địa chỉ email [email protected]với tiêu đề thư như sau: HO- Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban thiết kế Sản phẩm huy động và dịch vụ - Nguyễn Văn A
 • Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng, định dạng file excel và đặt tên file theo đúng hướng dẫn trên.
 • LienVietPostBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với các ứng viên nộp hồ sơ không theo quy định của LienVietPostBank hoặc ứng viên khai thông tin không chính xác.
 • LƯU Ý:

Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản chi phí tuyển dụng nào.

Trường hợp Ông/Bà phải mất bất cứ chi phí nào trong quá trình tuyển dụng, xin vui lòng phản ánh trực tiếp tới địa chỉ email: [email protected] hoặc [email protected] 

Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo cho Ngân hàng và/hoặc Ngân hàng phát hiện ra, Ngân hàng sẽ từ chối tuyển dụng (đối với trường hợp đã trúng tuyển nhưng chưa tiếp nhận) hoặc buộc thôi việc (đối với các trường hợp đã tiếp nhận), kể cả với trường hợp bên nhận chi phí đang là CBNV của Ngân hàng.

Ứng tuyển

--------------------

HO - Khối Thẩm định - Chuyên viên Tái Thẩm định phía Bắc

 • Nơi Làm Việc: Hà Nội
 • Cấp Bậc: Nhân viên
 • Mức Lương: Lương thỏa thuận
 • Nghiệp vụ: Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư
 • Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 15/04/2017

Mô Tả Công Việc

 • Trực tiếp thực hiện công tác thẩm định, tái thẩm định các hồ sơ vượt quyền phán quyết của các đơn vị kinh doanh.
 • Thẩm định phương án, dự án đầu tư trái phiếu doanh nghiệp được thực hiện tại các Đơn vị kinh doanh theo quy định về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của Ngân hàng từng thời kỳ.
 • Phân tích tài chính Doanh nghiệp (không bao gồm các Định chế Tài chính), phân tích khả năng trả nợ trong nghiệp vụ đầu tư, bảo lãnh, nhận cầm cố/thế chấp và repo Chứng khoán Nợ Doanh nghiệp.
 • Đánh giá chất lượng tờ trình, đề xuất tín dụng của các ĐVKD từ đó đề xuất các biện pháp, điều kiện tín dụng phù hợp với quy định của ngân hàng và phòng ngừa được rủi ro.
 • Kiểm tra, đánh giá việc quản lý sau phê duyệt của các đơn vị kinh doanh.
 • Tham gia đào tạo nghiệp vụ thẩm định cho toàn hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
 • Tham mưu cho lãnh đạo để trình cấp có thẩm quyền trong việc xây dựng chính sách tín dụng và các vấn đề liên quan khác khi có yêu cầu.
 • Giải quyết các vướng mắc phát sinh của các Đơn vị kinh doanh liên quan đến nghiệp vụ tín dụng trong quyền hạn và báo cáo trực tiếp Trưởng phòng trong trường hợp vượt thẩm quyền.
 • Nghiên cứu thông tin, trao đổi với khách hàng, đơn vị kinh doanh trong quá trình lập báo cáo - tờ trình thẩm định nhằm tìm biện pháp tư vấn phù hợp nhất.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng trở lên.
 • Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí ứng tuyển hoặc các vị trí tương đương từ. Ưu tiên đối với ứng viên có hiểu biết/kinh nghiệm về thẩm định khách hàng doanh nghiệp lớn, thẩm định dự án (trong quá trình công tác, thẩm định tối thiểu 02 dự án trở lên).
 • Am hiểu lĩnh vực tín dụng, thẩm định khoản cấp tín dụng, phân tích Tài chính doanh nghiệp; có các kiến thức pháp luật phục vụ yêu cầu công việc.
 • Có khả năng làm việc nhóm.
 • Có khả năng chịu áp lực công việc, làm việc cường độ cao.
 • Có khả năng đi công tác xa trong thời gian theo yêu cầu công việc.
 • Có khả năng phân tích, đánh giá, tổng hợp và dự báo;
 • Bảo mật thông tin.

Hướng Dẫn Nộp Hồ Sơ

 • Hoàn thiện Đơn đăng ký ứng tuyển theo mẫuđịnh dạng file excel TẠI ĐÂY
 • Đặt tên file Đơn đăng ký ứng tuyển như sau: HO - Khối Thẩm định - Chuyên viên Tái thẩm định - Nguyễn Văn A
 • Gửi Đơn đăng ký ứng tuyển về địa chỉ email [email protected]với tiêu đề thư như sau: HO - Khối Thẩm định - Chuyên viên Tái thẩm định - Nguyễn Văn A
 • Yêu cầu: Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng, định dạng file excel và đặt tên file theo đúng hướng dẫn trên.
 • LienVietPostBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với các ứng viên nộp hồ sơ không theo quy định của LienVietPostBank hoặc ứng viên khai thông tin không chính xác.
 • LƯU Ý:

Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản chi phí tuyển dụng nào.

Trường hợp Ông/Bà phải mất bất cứ chi phí nào trong quá trình tuyển dụng, xin vui lòng phản ánh trực tiếp tới địa chỉ email: [email protected] hoặc [email protected] 

Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo cho Ngân hàng và/hoặc Ngân hàng phát hiện ra, Ngân hàng sẽ từ chối tuyển dụng (đối với trường hợp đã trúng tuyển nhưng chưa tiếp nhận) hoặc buộc thôi việc (đối với các trường hợp đã tiếp nhận), kể cả với trường hợp bên nhận chi phí đang là CBNV của Ngân hàng.

Ứng tuyển

---------------------

HO - Chuyên viên Phòng Đào tạo (Phụ trách CNTT Khối Nhân sự)

 • Nơi Làm Việc: Hà Nội
 • Cấp Bậc: Nhân viên
 • Mức Lương: Lương thỏa thuận
 • Nghiệp vụ: CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng, Nhân sự, Ngân hàng
 • Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 15/04/2017

Mô Tả Công Việc

 • Xây dựng và triển khai các phần mềm ứng dụng trên nền Web và application.
 • Quản trị các phần mềm liên quan đến Nhân sự và Đào tạo.
 • Phối hợp với Khối CNTT nghiên cứu, đề xuất xây dựng, nâng cấp, cải tiến các phần mềm quản trị nguồn nhân lực.
 • Tìm kiếm, liên hệ với các đối tác bên ngoài trong việc xây dựng những phần mềm Quản trị nhân lực.
 • Quản trị website diễn đàn nội bộ của Phòng Nhân sự - Đào tạo.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Quản trị cơ sở dữ liệu
 • Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm:

- NET:  C#, ASP.NET - Web: HTML, ASP, CSS, JavaScript, VBScript, JQuerry. - Database: SQL, Oracle

 • Am hiểu về các mã nguồn mở WordPress, ngôn ngữ .Net và công cụ DevExpress

Hướng Dẫn Nộp Hồ Sơ

 • Hoàn thiện Đơn đăng ký ứng tuyển theo mẫuđịnh dạng file excel TẠI ĐÂY
 • Đặt tên file Đơn đăng ký ứng tuyển như sau:HO - Chuyên viên Phòng Đào tạo (Phụ trách CNTT Khối Nhân sự)​ - Nguyễn Văn A.
 • Gửi Đơn đăng ký ứng tuyển về địa chỉ email [email protected]với tiêu đề thư như sau: HO - Chuyên viên Phòng Đào tạo (Phụ trách CNTT Khối Nhân sự)​ - Nguyễn Văn A​ - Nguyễn Văn A
 • Yêu cầu:Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng, định dạng file excel và đặt tên file theo đúng hướng dẫn trên.

LƯU Ý: 

Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản chi phí tuyển dụng nào.

Trường hợp Ông/Bà phải mất bất cứ chi phí nào trong quá trình tuyển dụng, xin vui lòng phản ánh trực tiếp tới địa chỉ email: [email protected] hoặc [email protected] 

Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo cho Ngân hàng và/hoặc Ngân hàng phát hiện ra, Ngân hàng sẽ từ chối tuyển dụng (đối với trường hợp đã trúng tuyển nhưng chưa tiếp nhận) hoặc buộc thôi việc (đối với các trường hợp đã tiếp nhận), kể cả với trường hợp bên nhận chi phí đang là CBNV của Ngân hàng.

Ứng tuyển

--------------------

Xem thêm các vị trí đang tuyển dụng

2,451 người xem


Bình luận (0)