Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[HN] Tổ Chức Người Khuyết Tật Đan Mạch Tuyển Dụng Trợ Lý Giám Sát Đánh Giá Dự Án & Kế Toán Hành Chính 2017

Hết hạn

Cơ quan tuyển dụng: Văn phòng dự án của PTU/DHF tại Việt Nam

Giới thiệu:

PTU/DHF là tổ chức của người khuyết tật Đan Mạch. PTU/DHF đang thực hiện dự án tại Việt nam về nâng cao năng lực và phát triển tổ chức cho các hội người khuyết tật Việt Nam. Trong giai đoạn hai của dự án – 2017-2020, dự án có 7 đối tác, gồm: hội người khuyết tật (NkT) các tỉnh Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Thái Binh, Thái Nguyên, Hải Dương và Liên hiệp hội về NKT Việt Nam.

The office is looking for candidates for two positions: M&E Assistant and Book-keeper. (Click for JD)

The job descriptions are attached.

Deadline for application is 10 August.

Candidates are invited to send to: [email protected]

  • updated CV
  • letter of application
  • relevant diploma(s) and/or certificates

 

1,754 người xem


Bình luận (0)