Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[HN] Tổng Cục Dân Số - Kế Hoạch Hóa Gia Đình Tuyển Dụng 13 Công Chức 2017

Hết hạn

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình là tổ chức thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về dân số - kế hoạch hóa gia đình trong phạm vi cả nước, bao gồm các lĩnh vực: Quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công về dân số - kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tuyển dụng công chức vào làm việc tại cơ quan Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình như sau.

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: Cần tuyển 13 chỉ tiêu vào làm việc tại cơ quan Tổng cục, gồm:

 • Quản lý quy mô dân số: 01 chỉ tiêu;
 • Quản lý KHHGD: 01 chỉ tiêu;
 • Quản lý chất lượng dân số: 01 chỉ tiêu;
 • Quản lý cơ cấu dân số: 02 chỉ tiêu;
 • Kế hoạch tài chính: 02 chỉ tiêu;
 • Quản lý tổ chức bộ máy và biên chế: 01 chỉ tiêu;
 • Quản lý nhân sự và đội ngũ CC, VC: 01 chỉ tiêu;
 • Thanh tra, kiểm tra: 01 chỉ tiêu;
 • Pháp chế: 01 chỉ tiêu;
 • Hành chính tổng hợp: 01 chỉ tiêu;
 • Văn thư: 01 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

 • Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 06/11/2017 đến hết ngày 06/12/2017 (sáng từ 9h30 đến 10h30, chiều từ 14h30 đến 15h30 các ngày làm việc).
 • Địa điểm thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Tại Vụ Tổ chức cán bộ (Tầng 6 – Phòng 617), Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

3. Tải MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI

4. Thông báo chi tiết

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website chính thức của Tổng cục: http://www.gopfp.gov.vn/.

---

(*) Lưu ý: Do hạn chế về mặt thời gian nên chỉ các ứng viên được lựa chọn vào vòng sau mới được liên hệ và phản hồi. Rất mong các bạn thông cảm!

778 người xem


Bình luận (0)