Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public11 tháng trước

[HN] Trung Tâm Ngoại Ngữ GPA - Golden Path Academic Tuyển Dụng Chuyên Viên Điều Phối Học Thuật Và Tư Vấn Giáo Dục 2017

Hết hạn

Golden Path Academics Vietnam (GPA) is an international education firm offering English Language Training, Camps and Skills, and Educational Consulting. The firm is based in Hanoi, with a branch in Ho Chi Minh City. Established in 2012, GPA is under the direction of Ms. Hien Dao, an international education expert with more than 15 years of experience living and working in United States and Canada, and with Master’s degrees from Columbia University and Harvard University.

1. Educational Consultant

As a Educational Consultant, you will work directly with customers (parents and students) and take charge of application quality of students who apply to US colleges and universities. Equally important, you are responsible for maintaining high standard of customer satisfaction.

What will you do/ Responsibilities:

In charge of application strategy

 • Research and update market trend and customers’ behaviors
 • Analyse and evaluate students’ profiles
 • Provide appropriate suggestions and application strategy for each student case
 • Guide and motivate student to achieve the goal

In charge of application process

 • Work closely with students and parents to give proper instruction for application process
 • Be responsible for application quality of all student cases
 • Deal with student and parent’s inquiries and complaints

In charge of counseling quality management

 • Oversee application quality of all students
 • Give advices and instructions to junior consultants during application process
 • Conduct internal trainings to improve counseling knowledge and skill

What you are good at/ Requirements:

 • Approximately 2 years in relevant fields (education, consultancy, customer services …)
 • Having US study knowledge is preferred
 • Positive and open-minded attitude
 • Responsible, honest and confident
 • Strong critical and strategic thinking
 • Ability to coop with pressure

What will you get/ Benefits:

 • International working environment standard
 • Professional and holistic trainings
 • Young, creative and dynamic teammates
 • Competent salary with performance bonus
 • Advancement to managerial positions in 1-2 years

 

2. Chuyên viên điều phối học thuật

Xây dựng và quản lý chương trình đào tạo  

 • Xây dựng, quản lý và hiệu đính các sản phẩm khóa học kỹ năng, dự án/hoạt động/câu lạc bộ ngoại khóa. Trực tiếp tham gia triển khai, vận hành các sản khóa học/hoạt động này theo yêu cầuMỗi sản phẩm được xây dựng hoàn chỉnh gồm có: nội dung chương trình, tài liệu, nội dung đào tạo, lịch học; đánh giá thẩm định chương trình và nội dung đào tạo; quy trình vận hành và kiểm soát chất lượng;
 • Quản lý chương trình giảng dạy Tiếng Anh của Trung tâm, hệ thống giáo trình, tài liệu; bàn giao, thu nhận tài liệu cho giáo viên giảng dạy. Tài liệu bao gồm chương trình (syllabus), sách giáo trình trên mạng, CDs, các bài kiểm tra, và các tài liệu liên quan đến các khóa học được phân công.
 • Nghiên cứu, thu thập số liệu về các sản phẩm dịch vụ tương tự trong nước và nước ngoài (đặc biệt là Mỹ) để có thông tin phân tích, ứng dụng cho các sản phẩm của GPA.
 • Làm việc chặt chẽ với chuyên viên nội dung, giám đốc sáng tạo và các đối tác, đơn vị cung cấp đầu vào về chương trình, hạ tầng cơ sở vật chất … để xây dựng các sản phẩm và triển khai, vận hành các chương trình.

Tuyển dụng và Quản lý giáo viên  

 • Xây dựng nguồn giáo viên cho Trung tâm, chịu trách nhiệm tuyển dụng, dự giờ, đánh giá chất lượng giáo viên nước ngoài. Hỗ trợ dự giờ, phỏng vấn và đánh gía giáo viên.
 • Bàn giao lớp theo qui trình và hướng dẫn chương trình dạy, phổ biến nội qui, qui định của trung tâm cho giáo viên.
 • Quản lý hợp đồng giảng dạy, lịch làm việc, chất lượng giảng dạy của giáo viên nước ngoài
 • Xây dựng chương trình đào tạo và tham gia hỗ trợ đào tạo giáo viên cho mỗi khóa học.
 • Đánh giá định kỳ & xây dựng quy trình quản lý giáo viên.
 • Thường xuyên trao đổi với giáo viên để theo dõi quá trình giảng dạy của giáo viên và chất lượng các lớp đang chạy để báo cáo cho cấp quản lý và đưa ra hướng giải quyết.  

Tham gia các hoạt động hỗ trợ Marketing

 • Hỗ trợ các công việc khi trung tâm tổ chức sự kiện/ hoạt động Marketing
 • Hỗ trợ việc điều phối, sắp xếp, hướng dẫn giáo viên tham gia Marketing, làm chương trình, chuẩn bị tài liệu học thuật sử dụng cho các hoạt động này theo yêu cầu của Giám đốc và Trưởng bộ phận.

Thực hiện các công việc khác

 • Tổ chức, tham gia các cuộc họp trung tâm, họp bộ phận, dạy thử giảng thử của giáo viên, đặt phòng, báo bộ phận Quản lý lớp học chuẩn bị tài liệu, giáo cụ, dụng cụ theo yêu cầu, thông báo đến các nhân sự tham gia;
 • Tổ chức và thông báo giáo viên thực hiện kiểm tra kĩ năng đầu vào, chấm bài cho học viên theo yêu cầu; tham gia kiểm tra trực tiếp khi cần;
 • Phối hợp, hỗ trợ các công việc trong bộ phận khi cần thiết.
 • Chịu trách nhiệm hỗ trợ đào tạo cho nhân viên, giáo viên khác theo yêu cầu của Trung tâm.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc và Trưởng bộ phận

How to apply:

Interested candidates may send a cover letter and a current CV to [email protected] with the subject line “Application for Educational Consultant- [full name] – [your city]” to start your journey with GPA.

At GPA, we believe that organization success comes hand in hand with individual success. Therefore, we provide continuous training courses for employees to strengthen their soft skills and encourage everyone to be a critical thinker and a leader in what he/she does at work.

 

565 người xem


Bình luận (0)