Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[HCM] Công Ty Quảng Cáo TBWA Tuyển Dụng Nhiều Vị Trí Hấp Dẫn (Event & Activation Account Supervisor, Graphic Designer,...) 2017

Hết hạn

TBWA\GROUP VIETNAM - www.tbwa.com.vn - a global agency in Vietnam. Now we are looking for talents for some jobs vacancy as follows:

1. Event & Activation Account Supervisor: 02 - HCM

2. ATL Senior Account Manager : 01 – HCM

3. PR Manager/ Supervisor/ Executive: 03 - HCM

4. BTL Art Director : 01 - HCM

5. Graphic Designer: 03 - HCM

6. Interns ( ATL, BTL, PR): 10 - HCM

For more information, please contact HR Dept. : Ms. Thu Hang - HR Manager : [email protected] / + 84 08 38239987.

HR Department

331 người xem


Bình luận (0)