Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Toàn Quốc] Ngân Hàng Liên Việt Post Bank Tuyển Dụng 149 Vị Trí Toàn Hệ Thống

Hết hạn

 

STT
Chức danh (click vào tên vị trí để xem chi tiết)
Nơi làm việc
Ngày hết hạn
1​
HO - Khối Tài chính - Chuyên viên Tổ Kế toán nghiệp vụ kinh doanh Hà Nội
28/02/2017
2​
HO - Khối Tài chính - Chuyên viên Tổ Kế toán Chi tiết Hà Nội
28/02/2017
3​
Đồng Nai - Phó phòng Kế toán Ngân quỹ Đồng Nai
Đang tuyển
4​
Yên Bái - Tuyển dụng các vị trí Quản lý, Chuyên viên và Giao dịch viên Yên Bái
28/02/2017
5​
Vĩnh Phúc - Tuyển dụng các vị trí Tổ trưởng & Chuyên viên Vĩnh Phúc
28/02/2017
6​
Tuyên Quang - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Tuyên Quang
28/02/2017
7​
Thái Nguyên - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Thái Nguyên
28/02/2017
8​
Thái Bình - Tuyển dụng các vị trí Tổ trưởng, Chuyên viên và Giao dịch viên Thái Bình
28/02/2017
9​
Sơn La - Tuyển dụng các vị trí Tổ trưởng & Chuyên viên Sơn La
28/02/2017
10​
Quảng Ninh - Tuyển dụng các vị trí Tổ trưởng & Chuyên viên Quảng Ninh
28/02/2017
11​
Quảng Nam - Tuyển dụng các vị trí Quản lý & Chuyên viên Quảng Nam
28/02/2017
12​
Quảng Bình - Tuyển dụng các vị trí Quản lý, Chuyên viên và Giao dịch viên Quảng Bình
28/02/2017
13​
Phú Yên - Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Phú Yên
28/02/2017
14​
Ninh Thuận - Chuyên viên Khách hàng cá nhân, Chuyên viên Hỗ trợ phát triển kinh doanh Ninh Thuận
28/02/2017
15​
Ninh Bình - Tuyển dụng các vị trí Quản lý, Chuyên viên và Giao dịch viên Ninh Bình
28/02/2017
16​
Nghệ An - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên, Kiểm soát viên và Giao dịch viên Hải Phòng
28/02/2017
17​
Nam Định - Tuyển dụng các vị trí Tổ trưởng, Chuyên viên và Giao dịch viên Nam Định
28/02/2017
18​
Lạng Sơn - Tuyển dụng các vị trí Tổ trưởng & Chuyên viên Lạng Sơn
28/02/2017
19​
Lâm Đồng - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Lâm Đồng
28/02/2017
20​
Kon Tum - Chuyên viên Khách hàng cá nhân, Chuyên viên Giám sát hoạt động Kon Tum
28/02/2017
21​
Hưng Yên - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên và Giao dịch viên Hưng Yên
28/02/2017
22​
Huế - Tuyển dụng các vị trí Tổ trưởng, Chuyên viên và Giao dịch viên Thừa Thiên- Huế
28/02/2017
23​
Hà Tĩnh - Tuyển dụng các vị trí Tổ trưởng & Chuyên viên Hà Tĩnh
28/02/2017
24​
Khối NHĐT - TT Kinh doanh Ví Việt - Phó Ban Kế hoạch Kinh doanh Hà Nội
15/02/2017
25​
Hà Nam - Tuyển dụng các vị trí Tổ trưởng & Chuyên viên Hà Nam
28/02/2017
26​
Hà Giang - Chuyên viên Khách hàng cá nhân, Chuyên viên Quản lý PGD Bưu điện Hà Giang
28/02/2017
27​
Hải Phòng, Hưng Yên, Tuyên Quang - Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ Tuyên Quang
Hải Phòng
Hưng Yên
28/02/2017
28​
Hà Nội (Sơn Tây), Hà Giang, Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Nam, Sơn La - Trưởng phòng Giám sát hoạt động Hà Nội
Hà Giang
Sơn La
Lạng Sơn
Ninh Bình
...
28/02/2017
29​
HO - Trung tâm Kinh doanh Ví Việt - Chuyên viên Thiết kế Hà Nội
28/02/2017
30​
Dung Quất - Tuyển dụng các vị trí Tổ trưởng & Chuyên viên Quảng Ngãi
28/02/2017
31​
Điện Biên - Chuyên viên Khách hàng cá nhân, Chuyên viên Tổ Quản lý hành chính Điện Biên
28/02/2017
32​
Đăk Nông - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên & Giao dịch viên Dak Nông
28/02/2017
33​
Đak Lak - Tuyển dụng các vị trí Quản lý & Chuyên viên Dak Lak
28/02/2017
34​
Khu vực Hà Nội - Giao dịch viên Hà Nội
28/02/2017
35​
Đà Nẵng - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Đà Nẵng
28/02/2017
36​
HO - Khối Thanh toán - Chuyên viên Phòng Thanh toán Quốc tế KV phía Bắc Hà Nội
28/02/2017
37​
Bắc Cạn - Tuyển dụng các vị trí Kiểm soát viên & Chuyên viên Bắc Cạn
28/02/2017
38​
Ninh Bình - Phó trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ Ninh Bình
28/02/2017
39​
Hà Đông, Ninh Bình, Yên Bái - Phó trưởng phòng Giám sát hoạt động Hà Nội
Yên Bái
Ninh Bình
28/02/2017
40​
Khu vực Hà Nội, Ninh Bình, Yên Bái - Phó Trưởng phòng Khách hàng Hà Nội
Yên Bái
Ninh Bình
28/02/2017
41​
Nghệ An, Ninh Bình, Yên Bái - Giám đốc Phòng giao dịch Yên Bái
Ninh Bình
Nghệ An
28/02/2017
42​
Bắc Kạn, Dung Quất, Hà Giang, Nghệ An, Hà Nam - Giám đốc Phòng giao dịch Hà Giang
Nghệ An
Quảng Ngãi
Bắc Cạn
Hà Nam
28/02/2017
43​
Khu vực Hà Nội - PGD lớn Sơn Tây, PGD lớn Hà Đông - Phó Giám đốc Hà Nội
28/02/2017
44​
Sơn La, Yên Bái, Lạng Sơn, Huế - Phó Giám đốc Chi nhánh Sơn La
Lạng Sơn
Yên Bái
Thừa Thiên- Huế
28/02/2017
45​
Bắc Giang, Bắc Kạn, Hà Nam, Hải Phòng, Vĩnh Phúc - Phó Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng
Vĩnh Phúc
Bắc Giang
Bắc Cạn
Hà Nam
28/02/2017
46​
Đồng Tháp - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Đồng Tháp
Đang tuyển
47​
Cà Mau - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Cà Mau
Đang tuyển
48​
HO - Khối Sản phẩm - Trưởng Ban Chính sách giá Hà Nội
28/02/2017
49​
HO - Tổ trưởng Tổ Giám sát Kinh doanh và Xử lý nợ - Trung tâm HTKD Hà Giang
Lai Châu
Lạng Sơn
Hà Tĩnh
Phú Yên
...
15/02/2017
50​
HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Thiết kế Sản phẩm huy động và Dịch vụ Hà Nội
15/02/2017
51​
HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phát triển ứng dụng Hà Nội
15/02/2017
52​
Lai Châu - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên & Giao dịch viên Lai Châu
28/02/2017
53​
HO - Khối Tài chính - Chuyên viên Tổ Chế độ Kế toán Hà Nội
28/02/2017
54​
Bắc Ninh - Phòng giao dịch Quế Võ - Giám đốc Phòng giao dịch Bắc Ninh
15/02/2017
55​
Nam Định - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên & Kiểm soát viên Nam Định
15/02/2017
56​
HO - Khối NHĐT - TTKDVV - Phó Ban Phát triển Kinh doanh Hà Nội
15/02/2017
57​
Hội sở - Tổ trưởng thẩm định thuộc Trung tâm hỗ trợ Kinh doanh trực thuộc Hội sở đặt tại Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
Đang tuyển
58​
Long An - Trưởng phòng Giám sát hoạt động Long An
Đang tuyển
59​
Khu vực Tp.Hồ Chí Minh - Giao dịch viên Hồ Chí Minh
Đang tuyển
60​
Giám đốc Phòng giao dịch Long Thành - Chi nhánh Đồng Nai Đồng Nai
Đang tuyển
61​
Trà Vinh - Phòng giao dịch Trà Cú, Cầu Kè - Tuyển dụng các vị trí Trà Vinh
Đang tuyển
62​
Vĩnh Long - Phòng giao dịch Long Hồ, Vũng Liêm, Tam Bình - Tuyển dụng các vị trí Vĩnh Long
Đang tuyển
63​
Khu vực Tp.Hồ Chí Minh - Chuyên viên Hỗ trợ Phát triển Kinh doanh Hồ Chí Minh
Đang tuyển
64​
Khu vực Hồ Chí Minh - Chuyên viên Giám sát hoạt động Hồ Chí Minh
Đang tuyển
65​
Chuyên viên Xử lý nợ Hồ Chí Minh
Đang tuyển
66​
Khu vực Hồ Chí Minh - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp/Cá nhân Hồ Chí Minh
Đang tuyển
67​
Hội sở - Chuyên viên Tổ Giám sát Kinh doanh và Xử lý nợ - Trung tâm HTKD Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
Gia Lai
Kon Tum
Lâm Đồng
...
Đang tuyển
68​
HO - Chuyên viên thẩm định TSBĐ tại các ĐVKD Phú Yên
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tây Ninh
Bình Dương
Đang tuyển
69​
HO - Chuyên viên Phòng Đào tạo (Phụ trách CNTT Khối Nhân sự) Hà Nội
15/02/2017
70​
Chi nhánh Tây Ninh - Tuyển dụng các vị trí Phòng Giám sát hoạt động Tây Ninh
Đang tuyển
71​
Hà Nội - Phòng giao dịch lớn Đông Anh - Tuyển dụng các vị trí Phòng Kế toán Ngân quỹ Hà Nội
15/02/2017
72​
Hà Nội - Phòng giao dịch lớn Đông Anh - Tuyển dụng các vị trí Phòng Khách hàng Hà Nội
15/02/2017
73​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Nhà bè - Tuyển dụng các vị trí Phòng Khách hàng Hồ Chí Minh
Đang tuyển
74​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Nhà bè - Tuyển dụng các vị trí Phòng Giám sát hoạt động Hồ Chí Minh
Đang tuyển
75​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Nhà bè - Tuyển dụng các vị trí Phòng Kế toán Ngân quỹ Hồ Chí Minh
Đang tuyển
76​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Trường Chinh - Tuyển dụng các vị trí Phòng Khách hàng Hồ Chí Minh
Đang tuyển
77​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Trường Chinh - Tuyển dụng các vị trí Phòng Giám sát hoạt động Hồ Chí Minh
Đang tuyển
78​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Trường Chinh - Tuyển dụng các vị trí Phòng Kế toán Ngân quỹ Hồ Chí Minh
Đang tuyển
79​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Củ Chi - Tuyển dụng các vị trí Phòng Khách hàng Hồ Chí Minh
Đang tuyển
80​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Củ Chi - Tuyển dụng các vị trí Phòng Giám sát hoạt động Hồ Chí Minh
Đang tuyển
81​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Củ Chi - Tuyển dụng các vị trí Phòng Kế toán Ngân quỹ Hồ Chí Minh
Đang tuyển
82​
Khối NHĐT - Chuyên viên Kỹ thuật nghiệp vụ Hồ Chí Minh
Đang tuyển
83​
Khối Công nghệ thông tin - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Hồ Chí Minh
Đang tuyển
84​
Bình Phước - Trưởng/Phó phòng Giám sát hoạt động Bình Phước
Đang tuyển
85​
Cần Thơ - Giao dịch viên PGD Thốt Nốt Cần Thơ
Đang tuyển
86​
Vũng Tàu - Nhân viên Lái xe Bà Rịa - Vũng Tàu
Đang tuyển
87​
HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên ban Triển khai SP Tín dụng Hà Nội
15/02/2017
88​
Hải Phòng - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên, Kiểm soát viên và Giao dịch viên Hải Phòng
28/02/2017
89​
Vĩnh Long - Tuyển dụng Chuyên viên tổ Ví Việt Vĩnh Long
Đang tuyển
90​
HO - Khối Thẩm định - Chuyên viên Tái Thẩm định phía Bắc Hà Nội
15/02/2017
91​
HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Bảo hiểm Hà Nội
15/02/2017
92​
Chi nhánh Tây Ninh - Tuyển dụng các vị trí Phòng Khách hàng Tây Ninh
Đang tuyển
93​
Chi nhánh Tây Ninh - Tuyển dụng các vị trí Phòng Kế toán Ngân quỹ Tây Ninh
Đang tuyển
94​
Trà Vinh - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Trà Vinh
Đang tuyển
95​
Vĩnh Long - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Vĩnh Long
Đang tuyển
96​
Vĩnh Long - Trưởng/phó phòng Kế toán Ngân quỹ Vĩnh Long
Đang tuyển
97​
Trà Vinh - Trưởng/Phó phòng Giám sát hoạt động Trà Vinh
Đang tuyển
98​
HO - Khối Nguồn vốn - Chuyên Viên Kinh Doanh Chứng Khoán Nợ Hà Nội
15/02/2017
99​
Bình Phước - Tổ trưởng Tổ Giám sát hoạt động Bình Phước
Đang tuyển
100​
Sóc Trăng - Giám đốc Phòng giao dịch Ngã Năm Sóc Trăng
Đang tuyển
101​
HO - Khối Văn Phòng - Nhân viên lễ tân Hà Nội
28/02/2017
102​
Đồng Nai - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Đồng Nai
Đang tuyển
103​
An Giang - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên An Giang
Đang tuyển
104​
Hậu Giang - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Hậu Giang
Đang tuyển
105​
Bến Tre - Tuyển dụng các vị trí quản lý và chuyên viên Bến Tre
Đang tuyển
106​
Tiền Giang - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Tiền Giang
Đang tuyển
107​
HO - Khối Nhân sự - Chuyên Viên Ban Xây Dựng Chương Trình Đào Tạo Hà Nội
28/02/2017
108​
HO - Khối PC&QLRR - Trưởng phòng Pháp chế Hà Nội
28/02/2017
109​
Bến Tre - Giao dịch viên Bến Tre
Đang tuyển
110​
Hội sở - Tổ trưởng thẩm định thuộc Trung tâm hỗ trợ Kinh doanh trực thuộc Hội sở đặt tại CN Bình Phước, Tây Ninh Tây Ninh
Bình Phước
Đang tuyển
111​
HO - Trung tâm Hỗ trợ kinh doanh tại các chi nhánh - tuyển dụng vị trí Chuyên viên tổ Ví Việt Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Kiên Giang
Đang tuyển
112​
HO - Chuyên viên Phòng Kế hoạch và Quản lý doanh nghiệp Hà Nội
15/02/2017
113​
HO - Khối Thẩm định - Chuyên viên Tái Thẩm định phía Nam, Chuyên viên hỗ trợ Phòng Tái Thẩm định phía Nam Hồ Chí Minh
Đang tuyển
114​
Yên Bái - Tuyển dụng các vị trí Kiểm soát viên, Chuyên viên & Giao dịch viên Yên Bái
15/02/2017
115​
Sơn La, Lai Châu, Hưng Yên - Trưởng/Phó phòng Giám sát hoạt động Sơn La
Lai Châu
Hưng Yên
15/02/2017
116​
Quảng Trị, Hà Nam, Hưng Yên, Sơn La - Trưởng/Phó Phòng Kế toán Ngân quỹ Sơn La
Quảng Trị
Hưng Yên
Hà Nam
28/02/2017
117​
Khu vực Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Bình, Ninh Thuận - Trưởng Phòng khách hàng Hà Nội
Ninh Bình
Hải Phòng
Quảng Ninh
Quảng Bình
...
28/02/2017
118​
Khu vực Hà Nội - Tổ trưởng Phòng Khách hàng Hà Nội
15/02/2017
119​
Khu vực Hà Nội - Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Hà Nội
15/02/2017
120​
Khu vực Hà Nội - Chuyên viên khách hàng cá nhân Hà Nội
15/02/2017
121​
HO - Giám đốc/Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Kinh doanh tại Lai Châu Lai Châu
28/02/2017
122​
HO - Khối Nhân sự - Chuyên viên Ban Tuyển dụng Hà Nội
28/02/2017
123​
HO - Khối NHĐT - Lập trình viên Mobile (Android/IOS) Hà Nội
28/02/2017
124​
HO - Khối NHĐT - Senior DEV PHP Hà Nội
28/02/2017
125​
HO - Khối NHĐT - Lập trình viên Java Hà Nội
28/02/2017
126​
Bình Dương - Chuyên viên thẩm định TSĐB Bình Dương
Đang tuyển
127​
Đồng Nai - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp và Chuyên viên Giám sát hoạt động Đồng Nai
Đang tuyển
128​
Đồng Nai - Phó Trưởng phòng Khách hàng Đồng Nai
Đang tuyển
129​
Bình Phước - Phòng giao dịch Chơn Thành, Bình Long, Phước Long - Tuyển dụng các vị trí Bình Phước
Đang tuyển
130​
Bình Dương - Phòng giao dịch Tân Uyên, Thuận An, Dĩ An - Tuyển dụng các vị trí Bình Dương
Đang tuyển
131​
Cà Mau - Phòng giao dịch Trần Văn Thời, Cái Nước, Thới Bình - Tuyển dụng các vị trí Cà Mau
Đang tuyển
132​
Cà Mau, Cần Thơ, Vũng Tàu, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương, Bình Phước - Giám đốc Phòng giao dịch Bà Rịa - Vũng Tàu
Vĩnh Long
Cần Thơ
Trà Vinh
Cà Mau
...
Đang tuyển
133​
Vũng Tàu - Phòng giao dịch Sao Mai, Bà Rịa, Tân Thành - Tuyển dụng các vị trí Bà Rịa - Vũng Tàu
Đang tuyển
134​
Sóc Trăng - Phòng giao dịch Ngã Năm, Trường Khánh, Châu Thành - Tuyển dụng các vị trí Sóc Trăng
Đang tuyển
135​
Cần Thơ - Phòng giao dịch Phong Điền - Tuyển dụng các vị trí Cần Thơ
Đang tuyển
136​
Quảng Nam, Quảng Bình, Ninh Thuận, - Giám đốc Phòng giao dịch Hải Phòng
Quảng Bình
Thừa Thiên- Huế
Ninh Thuận
Vĩnh Phúc
...
15/02/2017
137​
Bắc Giang, Lào Cai, Hòa Bình, Cao Bằng, Phú Thọ, Yên Bái - Giám đốc Phòng giao dịch Hòa Bình
Lào Cai
Cao Bằng
Yên Bái
Phú Thọ
...
15/02/2017
138​
Phú Thọ - Tuyển dụng các vị trí Kiểm soát viên/Chuyên viên/Giao dịch viên Phú Thọ
15/02/2017
139​
Quảng Bình - Tuyển dụng các vị trí Kiểm soát viên/Chuyên viên/Giao dịch viên Quảng Bình
15/02/2017
140​
Bắc Giang - Tuyển dụng các vị trí Tổ trưởng, Chuyên viên & Giao dịch viên Bắc Giang
28/02/2017
141​
Bạc Liêu - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Bạc Liêu
Đang tuyển
142​
Chi nhánh Tây Ninh - Tuyển dụng các vị trí trong Ban Giám đốc Tây Ninh
Đang tuyển
143​
Kiên Giang - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Kiên Giang
Đang tuyển
144​
Sóc Trăng - Tuyển dụng các vị trí Quản lý và Chuyên viên Sóc Trăng
Đang tuyển
145​
Long An - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Long An
Đang tuyển
146​
Vũng Tàu - Tuyển dụng các vị trí quản lý và chuyên viên Bà Rịa - Vũng Tàu
Đang tuyển
147​
Bình Phước - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Bình Phước
Đang tuyển
148​
Bình Dương - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Bình Dương
Đang tuyển
149​
Ngân hàng Điện tử - Chuyên viên phát triển kinh doanh, Chuyên viên kế hoạch kinh doanh Hồ Chí Minh
Đang tuyển

Cách thức ứng tuyển: click vào tên vị trí/đợt tuyển tương ứng để xem chi tiết

Tải Đơn ứng tuyển tại đây

2,384 người xem


Bình luận (0)