Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Toàn Quốc] PGBank Tuyển Dụng 114 Vị Trí Trên Toàn Hệ Thống

Hết hạn
STT
Vị trí tuyển dụng (click vào tên vị trí để xem chi tiết)
Địa điểm
Hết hạn
1​
Chi nhánh Vũng Tàu - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Vũng Tàu
31/01/2017
2​
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Kiểm toán tín dụng Hà Nội
31/01/2017
3​
Chi nhánh An Giang - Nhân viên Lái xe An Giang
31/01/2017
4​
Chi nhánh An Giang - Phó phòng Dịch vụ ngân hàng bán lẻ An Giang
31/01/2017
5​
Chi nhánh An Giang - Phó phòng Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ An Giang
31/01/2017
6​
Chi nhánh An Giang - Phó Giám đốc chi nhánh (Phụ trách mảng bán lẻ) An Giang
31/01/2017
7​
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Định giá - Khối Quản lý rủi ro Hà Nội
31/01/2017
8​
Hội sở Hà Nội - Kỹ sư quản trị hệ thống - Trung tâm Công nghệ thông tin Hà Nội
31/01/2017
9​
Hội sở Hà Nội - Trưởng bộ phận Tra soát khiếu nại thẻ quốc tế - Trung tâm Thẻ Hà Nội
31/01/2017
10​
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Hỗ trợ Vận hành và Phát triển sản phẩm - Khối Vận hành Hà Nội
31/01/2017
11​
Hội sở Hà Nội - Trưởng phòng An toàn thông tin - Trung Tâm Công nghệ Thông Tin Hà Nội
31/01/2017
12​
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Marketing - Phòng Marketing & PTML Hà Nội
31/01/2017
13​
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Kế hoạch tài chính - Khối Tài Chính Hà Nội
31/01/2017
14​
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Hỗ trợ nguồn vốn & Kinh doanh tiền tệ - Khối Vận Hành Hà Nội
31/01/2017
15​
Hội sở Hà Nội- Chuyên viên Phân tích kinh doanh - Khối DVNHBL Hà Nội
31/01/2017
16​
Hội sở Hà Nội - Trưởng bộ phận Hợp tác bán lẻ - Khối Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Hà Nội
31/01/2017
17​
Hội sở Hà Nội- Chuyên viên Quản lý bán hàng - Khối DVNHBL Hà Nội
31/01/2017
18​
Hội sở Hà Nội - Phó phòng Phân tích Kênh Phân phối - Khối DVNH Bán lẻ Hà Nội
31/01/2017
19​
Hội sở Hà Nội - Trưởng phòng Giám sát tín dụng - Khối Quản lý rủi ro Hà Nội
31/01/2017
20​
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Giám sát tín dụng - Khối Quản lý rủi ro Hà Nội
31/01/2017
21​
Hội sở Hà Nội - Trưởng phòng Quản lý rủi ro Tác nghiệp - Khối Quản lý rủi ro Thông tin
tuyển dụng
31/01/2017
22​
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng - Khối Quản lý rủi ro Hà Nội
31/01/2017
23​
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Đầu tư - Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư Hà Nội
31/01/2017
24​
Hội sở Hà Nội - Trưởng phòng Đầu tư - Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư Hà Nội
31/01/2017
25​
Hội sở Hà Nội- Chuyên viên Quan hệ khách hàng- Khối Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội
31/01/2017
26​
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên quản lý rủi ro thẻ - Trung tâm thẻ Hà Nội
31/01/2017
27​
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Hỗ trợ phần mềm - Trung tâm Công nghệ thông tin Hà Nội
27/06/2017
28​
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng - Khối Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội
31/01/2017
29​
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên An toàn thông tin - Trung tâm Công nghệ thông tin Hà Nội
31/01/2017
30​
Hội sở Hà Nội - Trưởng phòng Chính sách và phát triển sản phẩm giao dịch - Khối Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội
31/01/2017
31​
PG Bank Đông Đô - Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân Hà Nội
31/01/2017
32​
Chi nhánh Hà Nội - Kiểm soát viên Kế toán Giao dịch Hà Nội
31/01/2017
33​
Chi nhánh Hà Nội - Chuyên viên Quản lý tín dụng Hà Nội
31/01/2017
34​
Chi nhánh Hà Nội - Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân Hà Nội
31/01/2017
35​
Chi nhánh Thăng Long - Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân Hà Nội
31/01/2017
36​
Chi nhánh Thăng Long - Chuyên viên Quản lý tín dụng Hà Nội
31/01/2017
37​
Chi nhánh Sài Gòn - Chuyên viên Tài chính kế toán TP HCM
31/01/2017
38​
Giao dịch viên - Khu vực Hồ Chí Minh TP HCM
31/01/2017
39​
Chi nhánh Sài Gòn - Phó phòng Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ TP HCM
31/01/2017
40​
Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (Làm việc tại TP. Hồ Chí Minh) TP HCM
31/01/2017
41​
Chi nhánh Quảng Ninh - Giao dịch viên Quảng Ninh
31/01/2017
42​
Chi nhánh Quảng Ninh - Trưởng phòng giao dịch Quảng Ninh
31/01/2017
43​
Chi nhánh Quảng Ninh - Nhân viên Lễ tân Hành chính Quảng Ninh
31/01/2017
44​
Chi nhánh Quảng Ninh - Kiểm soát viên Kế toán Giao dịch - Kho quỹ Quảng Ninh
31/01/2017
45​
Chi nhánh Quảng Ninh - Nhân viên Ngân quỹ Quảng Ninh
31/01/2017
46​
Chi nhánh Quảng Ninh- Trưởng phòng dịch vụ ngân hàng bán lẻ Quảng Ninh
31/01/2017
47​
Chi nhánh Quảng Ninh - Phó Giám đốc phụ trách bán lẻ Quảng Ninh
31/01/2017
48​
Chi nhánh Khánh Hòa - Kiểm soát viên Kế toán Giao dịch - Kho quỹ Khánh Hòa
31/01/2017
49​
Chi nhánh Khánh Hòa - Phó phòng Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Khánh Hòa
31/01/2017
50​
Chi nhánh Hải Phòng - Trưởng phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Hải Phòng
31/01/2017
51​
Chi nhánh Hải Phòng - Giao dịch viên Hải Phòng
31/01/2017
52​
Chi nhánh Hải Phòng - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Hải Phòng
31/01/2017
53​
Chi nhánh Hải Dương - Nhân viên Ngân quỹ Hải Dương
31/01/2017
54​
Chi nhánh Hải Dương - Giao dịch viên Hải Dương
31/01/2017
55​
Chi nhánh Hải Dương- Chuyên viên quản lý tín dụng Hải Dương
31/01/2017
56​
Chi nhánh Đồng Tháp - Trưởng phòng giao dịch Đồng Tháp
31/01/2017
57​
Chi nhánh Đồng Tháp - Kiểm soát viên Kế toán Giao dịch - Kho quỹ Đồng Tháp
31/01/2017
58​
Chi nhánh Đồng Tháp - Nhân viên Lễ tân Hành chính Đồng Tháp
31/01/2017
59​
Chi nhánh Đồng Tháp- Giao dịch viên Đồng Tháp
31/01/2017
60​
Chi nhánh Đồng Tháp - Phó phòng Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Đồng Tháp
31/01/2017
61​
Chi nhánh Đồng Nai - Giao dịch viên Đồng Nai
31/01/2017
62​
Chi nhánh Đồng Nai - Chuyên viên Quản lý tín dụng Đồng Nai
31/01/2017
63​
Chi nhánh Đồng Nai - Phó phòng Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Đồng Nai
31/01/2017
64​
Chi nhánh Đồng Nai - Phó Giám đốc chi nhánh (Phụ trách mảng bán lẻ) Đồng Nai
31/01/2017
65​
Chi nhánh Đà Nẵng - Kiểm soát viên giao dịch Đà Nẵng
31/01/2017
66​
PG Bank Chợ Lớn - Giao dịch viên TP HCM
31/01/2017
67​
PG Bank Chợ Lớn - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp TP HCM
31/01/2017
68​
PG Bank Chợ Lớn - Phó Giám đốc phụ trách bán lẻ TP HCM
31/01/2017
69​
Chi nhánh Cần Thơ - Giao dịch viên Cần Thơ
31/01/2017
70​
Chi nhánh Cần Thơ - Phó phòng Khách hàng doanh nghiệp Cần Thơ
31/01/2017
71​
Chi nhánh Bình Dương - Phó phòng Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Bình Dương
31/01/2017
72​
Chi nhánh Bình Dương- Trưởng phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Bình Dương
31/01/2017
73​
Chi nhánh Bắc Ninh - Nhân viên Ngân quỹ Bắc Ninh
31/01/2017
74​
Chi nhánh Bắc Ninh - Giao dịch viên Bắc Ninh
31/01/2017
75​
Khu vực Hà Nội - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Hà Nội
31/01/2017
76​
Chi nhánh Long An- Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân Long An
31/01/2017
77​
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Tố tụng - Phòng Xử lý và Thu hồi nợ Hà Nội
31/01/2017
78​
Chi nhánh Đà Nẵng - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Thông tin
tuyển dụng
31/01/2017
79​
Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân - Làm việc tại TP Hồ Chí Minh TP HCM
31/01/2017
80​
Trưởng phòng giao dịch - Khu vực TP Hồ Chí Minh TP HCM
31/01/2017
81​
Chi nhánh Long An - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Long An
31/01/2017
82​
Chi nhánh Đồng Nai - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Đồng Nai
31/01/2017
83​
Chi nhánh Đồng Nai - Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân Đồng Nai
31/01/2017
84​
Chi nhánh Hải Dương- Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân Hải Dương
31/01/2017
85​
Chi nhánh Bắc Ninh - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Bắc Ninh
31/01/2017
86​
Chi nhánh Bắc Ninh - Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân Bắc Ninh
31/01/2017
87​
Chi nhánh Hải Phòng - Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân Hải Phòng
31/01/2017
88​
Chi nhánh Quảng Ninh - Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân Quảng Ninh
31/01/2017
89​
Chi nhánh Cần Thơ - CHuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân Cần Thơ
31/01/2017
90​
Chi nhánh An Giang - Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân An Giang
31/01/2017
91​
Chi nhánh Đồng Tháp - Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân Đồng Tháp
31/01/2017
92​
Khu vực Hà Nội - Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân Hà Nội
31/01/2017
93​
Chi nhánh Đồng Tháp - Chuyên viên Quản lý tín dụng Đồng Tháp
31/01/2017
94​
Khu vực Hà Nội - Trưởng phòng giao dịch Hà Nội
31/01/2017
95​
Chi nhánh Quảng Ninh - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Quảng Ninh
31/01/2017
96​
Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Thu hồi nợ - Phòng Xử lý và Thu hồi nợ Hà Nội
31/01/2017
97​
Chi nhánh Sài Gòn- Nhân viên ngân quỹ TP HCM
31/01/2017
98​
Chi nhánh Sài Gòn - Nhân viên Lái xe TP HCM
31/01/2017
99​
Chi nhánh Đồng Tháp - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Đồng Tháp
31/01/2017
100​
Chi nhánh Khánh Hòa - Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân Khánh Hòa
31/01/2017
101​
Chi nhánh An Giang - Chuyên viên Quản lý tín dụng An Giang
31/01/2017
102​
Chi nhánh Vũng Tàu - Phó phòng Quản lý tín dụng Vũng Tàu
31/01/2017
103​
Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - Khu vực TP Hồ Chí Minh TP HCM
31/01/2017
104​
Chuyên viên Định giá - Khối Quản lý rủi ro Miền Nam TP HCM
31/01/2017
105​
Khu vực Hồ Chí Minh - Chuyên viên Quản lý tín dụng TP HCM
31/01/2017
106​
Chi nhánh Vũng Tàu - Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân Vũng Tàu
31/01/2017
107​
Chi nhánh Cần Thơ - Chuyên viên Quản lý tín dụng Cần Thơ
31/01/2017
108​
Chi nhánh An Giang - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp An Giang
31/01/2017
109​
Chi nhánh Khánh Hòa - Phó phòng Quản lý tín dụng Khánh Hòa
31/01/2017
110​
Chi nhánh Bình Dương- Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân Bình Dương
31/01/2017
111​
Chi nhánh Đà Nẵng - Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân Đà Nẵng
31/01/2017
112​
Chi nhánh Bình Dương- Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Bình Dương
31/01/2017
113​
Chi nhánh Bình Dương - Chuyên viên Quản lý tín dụng Bình Dương
31/01/2017
114​
Chi nhánh Bình Dương - Chuyên viên Công nghệ thông tin Bình Dương
31/01/2017

Cách thức ứng tuyển: click vào tên vị trí để xem chi tiết.

Tải Đơn ứng tuyển tại đây hoặc tại file đính kèm

PGBank

2,317 người xem


Bình luận (0)