Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Toàn Quốc] TPBANK Tuyển Dụng 45 Vị Trí Trên Toàn Hệ Thống Tháng 2-3/2017

Hết hạn
STT
Vị trí (click vào tên vị trí để xem chi tiết)
Địa điểm
Hết hạn
1​
XLN Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Thu hồi và Xử lý nợ Hà Nội
07-03-17
2​
ASU01 Nhân viên - Phòng Hỗ trợ ALCO (ASU) – Khối Tài chính Hà Nội
07-03-17
3​
CTV BMU Cộng tác viên Hỗ trợ giao dịch – Phòng Hỗ trợ Quản lý Kinh doanh – Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính Hà Nội
06-03-17
4​
KDNH - FX Chuyên viên tự doanh ngoại hối - Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính Hà Nội
06-03-17
5​
PTSPFX Chuyên viên Chính sách sản phẩm và Quản lý bán - Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính Hà Nội
06-03-17
6​
CVC HTB–CB Chuyên viên Chính Hỗ trợ bán - Khối Ngân hàng Doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
06-03-17
7​
PTSPTD - CB Chuyên viên/Chuyên viên Chính Phát triển Sản phẩm Tín dụng – Khối Ngân hàng Doanh nghiệp Hà Nội
06-03-17
8​
LC-TT Trưởng phòng Tố tụng - Khối Pháp chế và Xử lý nợ Hà Nội
06-03-17
9​
BTT-01 Nhân viên khách hàng cá nhân - Khối Bán trực tiếp Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Quảng Ninh, Nghệ An, Đăk Lăk, Thanh Hóa
06-03-17
10​
BTT-05 Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân - Khối Bán trực tiếp Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM
06-03-17
11​
BTT Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Khối Bán trực tiếp Hà Nội, Đà Nẵng,TP HCM, Quảng Ninh, Nghệ An, Đăk Lăk, Thanh Hóa
06-03-17
12​
RRVH-HD Chuyên viên/Chuyên viên chính Quản trị Rủi ro Vận hành (kinh nghiệm Kế toán giao dịch, Kho quỹ) – Khối Quản trị Rủi ro Hà Nội
04-03-17
13​
GDV-CN Giao dịch viên (chi nhánh) Hà Nội
04-03-17
14​
CBO Chuyên viên/Chuyên viên Chính Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng
04-03-17
15​
GĐ/TNCB Giám đốc/Trưởng nhóm Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng
04-03-17
16​
TNRB Giám đốc/Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng,
04-03-17
17​
RBO Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng Cá nhân Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa
04-03-17
18​
ARM CB Nhân viên quan hệ khách hàng Doanh Nghiệp Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng
04-03-17
19​
ARM RB Nhân viên Quan hệ khách hàng cá nhân Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng
04-03-17
20​
GĐDVKH Giám đốc Dịch vụ khách hàng Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh
04-03-17
21​
HTTD - CN Nhân viên/Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng tại Chi nhánh Thanh Hóa
04-03-17
22​
KSV- CN Kiểm soát viên Giao dịch - Chi nhánh Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng
04-03-17
23​
CC Chuyên viên tư vấn khách hàng tại Chi nhánh (Customer Consultant) Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đăk Lăk, Đà Nẵng, Nha Trang, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang
04-03-17
24​
RBD Chuyên viên/Chuyên viên Chính bán sản phẩm huy động Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đăk Lăk, Đà Nẵng, Nha Trang, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang
04-03-17
25​
HTUD-01 Chuyên viên Hỗ trợ phần mềm ứng dụng - Khối CNTT Hà Nội
04-03-17
26​
ANBM Chuyên viên/Chuyên viên chính An ninh bảo mật - khối Công nghệ thông tin Hà Nội
04-03-17
27​
PB Chuyên viên kinh doanh - Trung tâm Khách hàng cao cấp - Khối Ngân hàng Cá nhân Hà Nội, HCM
04-03-17
28​
Call Center Nhân viên/Chuyên viên Call Center Hà nội, Hồ Chí Minh
03-03-17
29​
PB-CVKD Chuyên viên/Chuyên viên chính/Team Leader Kinh doanh Khách hàng Cao cấp – Khối Ngân hàng Cá nhân Hà Nội/Hồ Chí Minh
03-03-17
30​
Collection-RB Chuyên viên đôn đốc thu hồi nợ có TSBĐ – Khối Ngân hàng Cá nhân Hà Nội, Tp HCM
03-03-17
31​
CTV.eB Cộng tác viên Hỗ trợ – Sản phẩm eBank – RB Hà Nội
03-03-17
32​
NV/CV KNĐT-eBank.RB Nhân viên/Chuyên viên Kết nối đối tác – Sản phẩm eBank Hà Nội
03-03-17
33​
CTVKNĐT.eB Cộng tác viên Kết nối đối tác – Sản phẩm eBank – RB Hà Nội
03-03-17
34​
MKT-PRM Trưởng nhóm Marketing (Brand Manager) - Trung tâm Truyền thông, QLTH và Marketing Hà Nội
26-02-17
35​
PMKT-RB Chuyên viên cao cấp Marketing sản phẩm NHCN, phụ trách sản phẩm Digital Banking – Khối Ngân hàng Cá nhân Hà Nội
26-02-17
36​
TNVHUD.IT Trưởng nhóm Vận hành ứng dụng - Khối Công nghệ thông tin Hà Nội
25-02-17
37​
KTV Kiểm toán viên cao cấp/ Kiểm toán viên Hà Nội
25-02-17
38​
PTML Chuyên viên Phát triển mạng lưới - Khối Vận hành Hà Nội
24-02-17
39​
TP-VHHT Trưởng phòng Vận hành hạ tầng - Khối Công nghệ thông tin Hà Nội
24-02-17
40​
DEV Lập trình viên (kinh nghiệm IOS, java, yêu thích lập trình mobile) Hà Nội
23-02-17
41​
CC-LB Nhân viên/Chuyên viên tư vấn khách hàng - Dự án LiveBank Hà Nội, Đà Nẵng, Tp HCM
21-02-17
42​
GSTD Chuyên viên/Chuyên viên chính Giám sát tín dụng - Khối Quản trị rủi ro Hà Nội
15-02-17
43​
CVCTVDT Chuyên viên chính Tư vấn Đầu tư – Trung tâm Đầu tư và lưu ký TP. HCM
11-02-17
44​
TDG03 Nhân viên - Phòng Thẩm định tài sản Bảo đảm Hồ Chí Minh
11-02-17
45​
TNRB Giám đốc/Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Nha Trang
09-02-17

Cách thức ứng tuyển: click vào tên vị trí để xem chi tiết

Tải Đơn ứng tuyển tại đây

Với cách thức ứng tuyển gửi Đơn ứng tuyển qua mail, Tiêu đề Email và Đơn ứng tuyển: Mã vị trí dự tuyển - Khu vực dự tuyển - Họ và tên ứng viên (viết không dấu)

Ví dụ:

Ứng viên Nguyễn Văn A ứng tuyển vị trí Chuyên viên Khách hàng cá nhân tại khu vực Hà Nội:
- Tiêu đề Email: CVKHCN - Ha Noi - Nguyen Van A
- Đơn ứng tuyển: CVKHCN - Ha Noi - Nguyen Van A


TPBank

3,363 người xem


Bình luận (0)