Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Toàn Quốc] Vietnam International Bank (VIB) Tuyển Dụng Nhân Sự Nhiều Vị Trí Tháng 3,4,5/2017

Hết hạn

 

 

Vị trí (click vào tên vị trí để xem chi tiết)
Địa điểm
Thời hạn ứng tuyển
Chuyên viên cao cấp Quản lý Rủi ro Thẻ
Bộ phận Quản lý Rủi ro Thẻ, Phòng Quản lý Rủi ro Hoạt động
Khối Quản trị rủi ro
Ha Noi
31, Tháng 5, 2017
Chuyên Viên Cao Cấp Tái Thẩm Định KHDN Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài
Phòng Tái Thẩm Định KHDN Có vốn đầu tư nước ngoài
Khối Quản trị rủi ro
Ho Chi Minh City
31, Tháng 5, 2017
Giám Đốc Phòng Tái Thẩm Định KHDN Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài
Phòng Tái Thẩm Định KHDN có vốn đầu tư nước ngoài
Khối Quản trị rủi ro
Ho Chi Minh City
31, Tháng 5, 2017
Chuyên gia Quản lý Quy trình và Chất lượng IT
Phòng Quản trị Dự án & Hành chính
Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng
Ha Noi
31, Tháng 5, 2017
Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Toán Nội Bộ- Quy trình & sản phẩm và Khối NV&NH
Trung Tâm Kiểm Toán Doanh Nghiệp- Quy trình & sản phẩm và Khối NV&NH
Trung tâm Kiểm toán Nội bộ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 5, 2017
Trợ Lý Giám Đốc Trung Tâm Kiểm Toán Nội Bộ
Trung Tâm Kiểm Toán Nội Bộ
Trung tâm Kiểm toán Nội bộ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 5, 2017
Chuyên viên Tài chính Khối Khách hàng Doanh nghiệp SME
SME
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Ha Noi
19, Tháng 3, 2017
Chuyên viên cao cấp Mua bán và Khai thác Tài sản
VIB AMC
Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản (VIB AMC)
Ha Noi
20, Tháng 3, 2017
Chuyên viên cao cấp Thanh toán tập trung
Thanh toán tập trung, Trung tâm Xử lý Giao dịch Tập trung
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Ha Noi
16, Tháng 3, 2017
Trợ lý Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp CB Miền Bắc
Wholesales Banking Division
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Ha Noi
14, Tháng 4, 2017
Chuyên Viên Cao Cấp Chiến Lược và Hỗ Trợ Kinh Doanh
Phòng Chiến Lược và Hỗ Trợ Kinh Doanh
Ban Nâng cao Năng suất lao động và Hiệu quả làm việc
Ho Chi Minh City
31, Tháng 5, 2017
Giao dịch viên
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Da Nang
31, Tháng 5, 2017
Chuyên viên cao cấp Năng suất & Hiệu quả làm việc
N/A
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 5, 2017
Giám Đốc Chi Nhánh
VIB Thống Nhất
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
5, Tháng 3, 2017
Quản lý dự án
Phòng Quản trị dự án và Hành chính
Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng
Ha Noi
28, Tháng 3, 2017
Chuyên viên Kiểm soát tuân thủ Nội bộ KHDN
Phòng Hỗ trợ Kinh doanh & Kiểm soát nội bộ
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Ho Chi Minh City
30, Tháng 4, 2017
Chuyên viên phòng Quản lý Ngân sách và Chi tiêu
Phòng Quản lý Ngân sách và Chi tiêu
Ban Dịch vụ Tài chính
Ha Noi
25, Tháng 3, 2017
Quản Lý Dự Án
Phòng Quản trị Dự án và Hành chính
Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng
Ho Chi Minh City
30, Tháng 4, 2017
Chuyên viên cao cấp quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp dịch vụ
Phòng Quản trị dự án và hành chính
Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng
Ha Noi
17, Tháng 3, 2017
Chuyên viên Hỗ trợ sau Giao dịch nguồn vốn
Phòng Hỗ trợ sau Giao dịch nguồn vốn, Trung tâm Xử lý giao dịch tập trung
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Ha Noi
26, Tháng 3, 2017
Trợ lý Quản lý Khách hàng SME
SME
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Thanh Hoa
12, Tháng 3, 2017
Chuyên Viên Quan Hệ Đối Tác Ô Tô
Phòng Ngân Hàng Bán Lẻ
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
30, Tháng 4, 2017
Chuyên viên chính thanh toán
Phòng Thanh toán tập trung
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Ho Chi Minh City
30, Tháng 4, 2017
Chuyên viên Tài chính Kế toán
Phòng Tài chính Kế toán
Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản (VIB AMC)
Ha Noi
30, Tháng 4, 2017
Chuyên viên Cao cấp Đảm bảo An ninh Công nghệ
Phòng Dịch vụ An ninh Công nghệ
Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng
Ha Noi
30, Tháng 4, 2017
Chuyên viên Phát triển ứng dụng Quy trình Nghiệp vụ
Phòng Phát triển Ứng dụng
Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng
Ha Noi
30, Tháng 4, 2017
Chuyên viên cao cấp Dịch vụ Pháp lý
Ban Pháp chế & Quản trị doanh nghiệp
Ban Pháp chế và Quản trị Doanh nghiệp
Ho Chi Minh City
30, Tháng 4, 2017
Chuyên viên Thu hồi nợ
Phòng Thu hồi nợ, Trung tâm Quản lý nợ KHCN
Khối Quản trị rủi ro
Ha Noi
30, Tháng 4, 2017
Chuyên Viên Chính Xử Lý Nợ
Trung Tâm Thu Hồi Nợ
Khối Quản trị rủi ro
Ho Chi Minh City
30, Tháng 4, 2017
Chuyên Viên Cao Cấp Tái Thẩm Định SME
Trung Tâm Quản Lý Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp
Khối Quản trị rủi ro
Ho Chi Minh City
30, Tháng 4, 2017
Chuyên viên cao cấp mảng Phân tích và kiểm soát rủi ro hệ thống công nghệ ngân hàng
Bộ phận Kế hoạch Dự phòng
Khối Quản trị rủi ro
Ha Noi
30, Tháng 4, 2017
Giám đốc Phòng Xử lý Nợ miền Bắc
Phòng Xử lý nợ miền Bắc
Khối Quản trị rủi ro
Ha Noi
30, Tháng 4, 2017
Chuyên Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại
Bán hàng qua điện thoại
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
30, Tháng 4, 2017
Giám Đốc Phòng Bán Hàng Qua Điện Thoại
Trung Tâm Bán Hàng Qua Điện Thoại
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
30, Tháng 4, 2017
Chuyên viên Hỗ trợ và Phát triển Kinh doanh
Phòng Hỗ trợ và Phát triển Kinh doanh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
30, Tháng 4, 2017
Chuyên viên Thu hồ sơ khách hàng
Phòng Kinh doanh và Vận hành Ngân hàng số
Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng
Ha Noi
Ho Chi Minh City
30, Tháng 4, 2017
Chuyên viên Cao cấp Giao dịch Đầu tư & Kinh doanh Trái phiếu
Bộ phận Đầu tư & Kinh doanh Trái phiếu
Khối Nguồn vốn và Ngoại hối
Ha Noi
Ho Chi Minh City
30, Tháng 4, 2017
Chuyên viên Cao cấp Giao dịch Liên Ngân hàng
Phòng Ngoại hối
Khối Nguồn vốn và Ngoại hối
Ha Noi
30, Tháng 4, 2017
Trưởng bộ phận Nghiên cứu (Thị trường Vốn)
Phòng Thị trường Vốn
Khối Nguồn vốn và Ngoại hối
Ha Noi
Ho Chi Minh City
30, Tháng 4, 2017
Chuyên Viên Phân Tích
Bộ phận Phân tích, Phòng Quản lý Tài sản Nợ - Có
Khối Nguồn vốn và Ngoại hối
Ha Noi
30, Tháng 4, 2017
Cộng tác viên Giao dịch Tín dụng
Trung tâm Giao dịch tín dụng
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Ho Chi Minh City
30, Tháng 4, 2017
Cộng tác viên Giao dịch Tín dụng
Trung tâm Giao dịch tín dụng
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Hai Phong
30, Tháng 4, 2017
Chuyên viên Giao dịch Tín dụng
Trung tâm Giao dịch tín dụng
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Ba Ria - Vung Tau
Can Tho
Kien Giang
30, Tháng 4, 2017
Chuyên viên Giao dịch Tín dụng
Trung tâm Giao dịch tín dụng
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Da Nang
Dac Lac
Lam Dong
Thua Thien-Hue
30, Tháng 4, 2017
Chuyên viên Giao dịch Tín dụng
Trung tâm Giao dịch tín dụng
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Ha Noi
Hai Duong
30, Tháng 4, 2017
Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng
Phòng Hỗ Trợ Tín Dụng KHDN
Khối Quản trị rủi ro
Ho Chi Minh City
30, Tháng 4, 2017
Chuyên Viên Chính Giao Dịch Thanh Toán Quốc Tế
Phòng Giao dịch Thanh toán quốc tế
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Ha Noi
30, Tháng 4, 2017
Chuyên Viên Chính Giao Dịch Thanh Toán Quốc Tế
Phòng Giao dịch Thanh toán quốc tế
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Ho Chi Minh City
30, Tháng 4, 2017
Trợ Lý Quản Lý Khách Hàng (Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp)
Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp Nước Ngoài
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Ho Chi Minh City
30, Tháng 4, 2017
Quản lý khách hàng (Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp Nước Ngoài)
Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp Nước Ngoài
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Ha Noi
Ho Chi Minh City
30, Tháng 4, 2017
Quản Lý Khách Hàng Doanh Nghiệp
N/A
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Ha Noi
Thanh Hoa
Vinh
30, Tháng 4, 2017
Chuyên viên cao cấp Thẩm định tín dụng Clone
Phòng Thẩm định tín dụng (thuộc Trung tâm thẩm định tín dụng và Kiểm soát nội bộ)
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Ha Noi
Thanh Hoa
Thua Thien-Hue
Vinh Phuc
Vinh
30, Tháng 4, 2017
Giám đốc Phòng Thẩm định Tín dụng - KHDN SME
Phòng Thẩm định Tín dụng
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Ha Noi
30, Tháng 4, 2017
Chuyên viên cao cấp Thẩm định tín dụng
Phòng Thẩm định tín dụng (thuộc Trung tâm thẩm định tín dụng và Kiểm soát nội bộ)
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Ha Noi
30, Tháng 4, 2017
Giám Đốc Khách Hàng Doanh Nghiệp
SME
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Ho Chi Minh City
30, Tháng 4, 2017
Quản Lý Khách Hàng Cao Cấp CB
CB Department
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Ba Ria - Vung Tau
Binh Duong
Dong Nai
30, Tháng 4, 2017
Quản Lý Khách Hàng Cao Cấp CB
CB Department
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Ho Chi Minh City
30, Tháng 4, 2017
Quản Lý Khách Hàng Cao Cấp SME
SME
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Binh Dinh
Khanh Hoa
30, Tháng 4, 2017
Quản Lý Khách Hàng Cao Cấp SME
SME
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Ho Chi Minh City
30, Tháng 4, 2017
Quản Lý Khách Hàng Doanh Nghiệp Tập Sự - Khối KHDN vừa và nhỏ
Trung Tâm Kinh Doanh SME
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
An Giang
Ca Mau
Dac Lac
Khanh Hoa
30, Tháng 4, 2017
Chuyên viên hỗ trợ chăm sóc khách hàng
Phòng Chăm sóc khách hàng
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ha Noi
30, Tháng 4, 2017
Kiểm Soát Viên
Phòng Ngân Hàng Bán Lẻ
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Binh Duong
30, Tháng 4, 2017
Giao Dịch Viên Tư Vấn Đầu Tư
Kênh Phân Phối Hỗn Hợp
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Binh Duong
30, Tháng 4, 2017
Giao dịch viên
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ha Noi
30, Tháng 4, 2017
Giao dịch viên
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Vinh Phuc
30, Tháng 4, 2017
Giao dịch viên
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Phu Tho
30, Tháng 4, 2017
Giao dịch viên
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Da Nang
30, Tháng 4, 2017
Giao dịch viên
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
30, Tháng 4, 2017
Giao dịch viên
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Kien Giang
30, Tháng 4, 2017
Giao dịch viên
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Binh Duong
30, Tháng 4, 2017
Trợ lý Quản lý Khách hàng SME
SME
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Quang Ninh
17, Tháng 3, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ba Ria - Vung Tau
30, Tháng 4, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Binh Duong
30, Tháng 4, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Da Nang
30, Tháng 4, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Khanh Hoa
30, Tháng 4, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Dong Thap
30, Tháng 4, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
An Giang
30, Tháng 4, 2017
Quản Lý Khách Hàng Doanh Nghiệp SME
SME
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Quang Ninh
17, Tháng 3, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Kien Giang
30, Tháng 4, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Can Tho
30, Tháng 4, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
30, Tháng 4, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Nghe An
Vinh
30, Tháng 4, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Thai Nguyen
30, Tháng 4, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ha Noi
30, Tháng 4, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Quang Ninh
30, Tháng 4, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Thai Binh
30, Tháng 4, 2017
Quản lý khách hàng
Trung Tâm Kinh Doanh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
30, Tháng 4, 2017
Quản Lý Khách Hàng Auto (Sản Phẩm Ô Tô)
Phòng Đối Tác
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ha Noi
30, Tháng 4, 2017
Quản Lý Khách Hàng Auto (Sản Phẩm Ô Tô)
Phòng Đối Tác
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
30, Tháng 4, 2017
Trợ lý Giám đốc Mạng lưới chi nhánh Phía Bắc
NA
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ha Noi
30, Tháng 4, 2017
Chuyên Viên Tư Vấn Đầu Tư
Kênh phân phối hỗn hợp
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Dong Nai
30, Tháng 4, 2017
Chuyên Viên Tư Vấn Đầu Tư
Kênh phân phối hỗn hợp
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Binh Duong
30, Tháng 4, 2017
Chuyên Viên Tư Vấn Đầu Tư
Kênh phân phối hỗn hợp
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Kien Giang
30, Tháng 4, 2017
Chuyên Viên Cao Cấp Tư Vấn Đầu Tư
Kênh phân phối hỗn hợp
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
30, Tháng 4, 2017
Chuyên Viên Tư Vấn Đầu Tư
Kênh phân phối hỗn hợp
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Thua Thien-Hue
30, Tháng 4, 2017
Giao dịch viên
Chi nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Quang Ninh
10, Tháng 3, 2017
Chuyên viên tư vấn đầu tư/Chuyên viên tư vấn đầu tư cao cấp
Trung tâm Kênh phân phối hỗn hợp
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Binh Dinh
Quy Nhon
30, Tháng 4, 2017
Chuyên viên tư vấn đầu tư/Chuyên viên tư vấn đầu tư cao cấp
Trung tâm Kênh phân phối hỗn hợp
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Vinh Phuc
30, Tháng 4, 2017
Giám đốc Chi Nhánh
Chi Nhánh/Phòng Giao Dịch
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Binh Duong
30, Tháng 4, 2017
Giám đốc Chi Nhánh
Chi Nhánh/Phòng Giao Dịch
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ha Noi
30, Tháng 4, 2017
Giám Đốc Vùng Kinh Doanh Trực Tiếp - Sản Phẩm Vay Ô Tô
Trung tâm KDTT Sản phẩm Vay Ô tô
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ha Noi
30, Tháng 4, 2017
Chuyên viên Giao dịch Tín dụng
Trung tâm Giao dịch tín dụng
Khối Nghiệp vụ Tổng hợp
Ho Chi Minh City
30, Tháng 4, 2017
Quản lý khách hàng doanh nghiệp tập sự - Khối KHDN lớn
CBs
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Da Nang
Ha Noi
Ho Chi Minh City
30, Tháng 3, 2017
Quản lý Khách hàng (SME)
SME
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Thanh Hoa
21, Tháng 3, 2017
Quản lý/ Quản lý khách hàng cao cấp
CBs
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Ha Noi
17, Tháng 3, 2017
Chuyên viên cao cấp Thu hồi nợ
Trung tâm Quản lý nợ Khách hàng Doanh nghiệp
Khối Quản trị rủi ro
Ha Noi
31, Tháng 3, 2017
Chuyên viên tư vấn đầu tư/Chuyên viên tư vấn đầu tư cao cấp
Trung tâm Kênh phân phối hỗn hợp
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ha Noi
28, Tháng 3, 2017
Thực Tập Sinh Tiềm Năng - Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng
Phòng Kinh Doanh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ha Noi
Ho Chi Minh City
30, Tháng 9, 2017
Quản Lý Khách Hàng Doanh Nghiệp Tập Sự - Khối KHDN vừa và nhỏ
Trung Tâm SME
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Da Nang
Ha Noi
Ho Chi Minh City
30, Tháng 4, 2017
Quản lý khách hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Dac Lac
17, Tháng 3, 2017
Chuyên viên cao cấp Phát triển ứng dụng
Bộ phận Phát triển và Tích hợp dữ liệu, Phòng Phát triển Ứng dụng
Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng
Ha Noi
17, Tháng 3, 2017
Chuyên viên thẩm định tài sản
AMC
Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản (VIB AMC)
Ha Noi
Thanh Hoa
27, Tháng 3, 2017
Chuyên viên chính Phát triển ứng dụng
Bộ phận Phát triển và Tích hợp dữ liệu, Phòng Phát triển Ứng dụng
Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng
Ha Noi
23, Tháng 3, 2017
Quản lý Khách hàng Định chế Tài chính
Phòng Định chế Tài chính
Khối Nguồn vốn và Ngoại hối
Ha Noi
17, Tháng 3, 2017
Chuyên viên Thu hồ sơ khách hàng
Phòng Kinh doanh và Vận hành Ngân hàng số
Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng
Ha Noi
20, Tháng 3, 2017
Chuyên viên cao cấp Quản lý Rủi ro Danh mục Ngân hàng
Bộ phận Quản lý Rủi ro Danh mục Ngân hàng, Phòng Quản lý Rủi ro thị trường và Định chế tài chính
Khối Quản trị rủi ro
Ha Noi
24, Tháng 3, 2017
Chuyên viên chính Quản lý rủi ro Danh mục tự doanh
Bộ phận Quản lý rủi ro Danh mục tự doanh, Phòng Quản lý Rủi ro thị trường và Định chế tài chính
Khối Quản trị rủi ro
Ha Noi
24, Tháng 3, 2017
Chuyên Viên Chính Quản Trị Mạng Nội Dung
CTC
Ban Nâng cao Năng suất lao động và Hiệu quả làm việc
Ho Chi Minh City
30, Tháng 4, 2017
Trợ Lý Quản Lý Khách Hàng
Phòng Kinh Doanh Thẻ và POS
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
30, Tháng 4, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Phòng Kinh Doanh Thẻ và POS
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
30, Tháng 4, 2017
Thực Tập Sinh Tiềm Năng - Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng
Phòng Kinh Doanh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
30, Tháng 4, 2017
Chuyên Viên Chính Phát Triển Ứng Dụng Internet Banking
N/A
Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng
Ho Chi Minh City
30, Tháng 4, 2017
Quản lý khách hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Thua Thien-Hue
30, Tháng 4, 2017
Quản lý khách hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Khanh Hoa
30, Tháng 4, 2017
Quản lý khách hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Lam Dong
30, Tháng 4, 2017
Chuyên viên cao cấp Dịch vụ Pháp lý
Ban Pháp chế & Quản trị doanh nghiệp
Ban Pháp chế và Quản trị Doanh nghiệp
Ha Noi
10, Tháng 3, 2017
Chuyên gia MIS/BI
Phòng Giải pháp Thông tin Quản trị
Ban Dịch vụ Tài chính
Ho Chi Minh City
31, Tháng 3, 2017
Chuyên Viên Chính Phân Tích Dữ Liệu
N/A
Trung tâm Kiểm toán Nội bộ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 3, 2017
Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Thẻ Nợ Không Có Thể Chấp
Phòng Thu Hồi Nợ Thẻ, Trung Tâm Quản Lý Nợ Khách Hàng Cá Nhân
Khối Quản trị rủi ro
Ho Chi Minh City
31, Tháng 3, 2017
Chuyên Viên Phân Tích Cơ Sở Dữ Liệu
Ngân Hàng Công Nghệ Số
Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng
Ho Chi Minh City
31, Tháng 3, 2017
Nhân viên Dịch vụ nhân sự
Phòng Dịch vụ Nhân sự
Ban Nhân sự
Ha Noi
17, Tháng 3, 2017
Quản Lý Khách Hàng Doanh Nghiệp SME
SME
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
An Giang
Binh Duong
Can Tho
31, Tháng 3, 2017
Quản Lý Khách Hàng Doanh Nghiệp SME
SME
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Binh Dinh
Dac Lac
Khanh Hoa
31, Tháng 3, 2017
Quản Lý Khách Hàng Doanh Nghiệp SME
SME
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Ho Chi Minh City
31, Tháng 3, 2017
Chuyên viên cao cấp Vận hành An ninh Công nghệ
Phòng Dịch vụ An ninh Công nghê
Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng
Ha Noi
17, Tháng 3, 2017
Chuyên viên cao cấp Xử lý nợ
Trung tâm Quản lý Nợ Khách hàng Cá nhân
Khối Quản trị rủi ro
Ha Noi
Hai Phong
3, Tháng 3, 2017
Giám Đốc Chi Nhánh
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Quang Ninh
31, Tháng 3, 2017
Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp
NA
Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Ha Noi
3, Tháng 3, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Phu Tho
9, Tháng 3, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Vinh Phuc
9, Tháng 3, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Hai Duong
6, Tháng 3, 2017
Quản Lý Khách Hàng
Chi nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Thai Nguyen
3, Tháng 3, 2017
Quản lý khách hàng
Chi Nhánh
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Thanh Hoa
17, Tháng 3, 2017
Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng
Phòng Hỗ Trợ Tín Dụng KHDN
Khối Quản trị rủi ro
Ha Noi
31, Tháng 3, 2017
Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng
Phòng Hỗ Trợ Tín Dụng KHDN
Khối Quản trị rủi ro
Ho Chi Minh City
31, Tháng 3, 2017
Giảng viên/ Giảng viên cao cấp
Phòng Đào tạo và phát triển
Ban Nhân sự
Ha Noi
17, Tháng 3, 2017
Telesales Team Leader
Outbound Call Center
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Ho Chi Minh City
31, Tháng 3, 2017
Chuyên Gia Phân Tích Phòng Phát Triển Sản Phẩm
Phòng Phát Triển Sản Phẩm
Ban Nâng cao Năng suất lao động và Hiệu quả làm việc
Ho Chi Minh City
31, Tháng 3, 2017
Innovation Delivery Manager
Phát Triển Sản Phẩm
Ban Nâng cao Năng suất lao động và Hiệu quả làm việc
Ho Chi Minh City
31, Tháng 3, 2017
Chuyên Gia Trải Nghiệm Người Dùng UX
Phát Triển Sản Phẩm
Ban Nâng cao Năng suất lao động và Hiệu quả làm việc
Ho Chi Minh City
31, Tháng 3, 2017

Cách thức ứng tuyển:

Ứng viên đăng ký tài khoản, tạo hồ sơ và ứng tuyển trực tuyến tại trang sau, click vào đây

Hoặc gửi Đơn ứng tuyển qua email: [email protected]

Tải Đơn ứng tuyển tại đây

Ghi chú: Riêng khu vực Hà Nội: ngoài cách thức ứng tuyển trực tuyến hoặc gửi CV qua email [email protected], ứng viên còn có thể gửi CV qua email: [email protected]

 

Theo ub.com.vn

7,786 người xem


Bình luận (0)