Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Quỳnh Đinh

  2 tháng trước

  Một bộ phim hoạt hình đầy mê hoặc được chiếu trong buổi triển lãm mới "Khủng long giữa lòng chúng ta" của Bảo tàng, phác họa quá trình tiến hóa từ khủng long thành loài chim. Thông tin chi tiết về "Khủng long giữa lòng chúng ta": http://www.amnh.org/exhibitions/dinos...
  Dựa trên một cuộc nghiên cứu khoa học khảo sát hóa thạch bằng công nghệ mới gần đây, câu chuyện biến đổi này sẽ được hé lộ thông qua những hình đồ họa đa giác biến chuyển từ loài động vật ngự trị trên mặt đất sang những chú chim có thể bay. Sau sự kiện tuyệt chủng hàng loạt xóa bỏ hầu hết các loài khủng long vào 65 triệu năm về trước, một số dòng dõi chim đã bình an vô sự. Trong vòng chỉ 15 triệu năm, tất cả các giống chim quen thuộc của chúng ta đã phát triển mạnh mẽ. Những loài khủng long phi thường còn tồn tại này đã cung cấp một sợi dây sống động kết nối chúng ta với thời cổ đại. Triển lãm mới nhất của Bảo tàng, "Khủng long giữa lòng chúng ta", khám phá sự tiếp nối giữa loài khủng long còn tồn tại - chim - và tổ tiên đã tuyệt chủng của chúng, qua đó trưng bày những bằng chứng mới đầy ấn tượng cho một trong những quá trình tiến hóa chi tiết nhất, theo lời các nhà khoa học, xuyên suốt lịch sử của sự sống. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Quỹ Triển lãm và Giáo dục Richard và Karen LeFrak. Khủng long giữa lòng chúng ta được tài trợ bởi Chase Private Client. Ngoài ra còn có những sự hỗ trợ hào phóng đến từ Dana và Virginia Randt. DANH ĐỀ VIDEO: GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT Hélène Alonso ĐẠO DIỄN/ĐỒ HỌA Bob Peterson KỊCH BẢN JoAnn Gutin QUẢN LÝ DỰ ÁN Sarah Galloway NHẠC NỀN Audio Network US, Inc. NGHIÊN CỨU Joe Levit XIN CẢM ƠN ĐẶC BIỆT ĐẾN Ashley Heers Eozin Che _____________________________________________________________________________________ This spellbinding animation from the Museum’s new exhibition “Dinosaurs Among Us” traces the evolutionary transition from dinosaurs to birds. Learn more about “Dinosaurs Among Us”: http://www.amnh.org/exhibitions/dinos...
  Based on recent scientific research that examines fossils using new technologies, the transformation story unfolds as low-polygonal silhouettes of dinosaurs morph from ground-dwelling animals into flight-capable birds. The mass extinction that erased most dinosaurs 65 million years ago left a few bird lineages unscathed. Within only 15 million years all of our familiar bird groups were flourishing. These extraordinary living dinosaurs provide a vivid link to the ancient past. The Museum’s new exhibition, “Dinosaurs Among Us,” explores the continuities between living dinosaurs—birds—and their extinct ancestors, showcasing remarkable new evidence for what scientists now call one of the best-documented evolutionary transitions in the history of life. The Museum gratefully acknowledges the Richard and Karen LeFrak Exhibition and Education Fund. Dinosaurs Among Us is proudly supported by Chase Private Client. Additional support is generously provided by Dana and Virginia Randt. VIDEO CREDITS: EXECUTIVE PRODUCER Hélène Alonso DIRECTOR/ANIMATION Bob Peterson WRITER JoAnn Gutin PROJECT MANAGER Sarah Galloway MUSIC Audio Network US, Inc. RESEARCH Joe Levit SPECIAL THANKS Ashley Heers Eozin Che

  22 người xem


  Bình luận (0)