Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Lê Hằng

  3 tháng trước

  Điều gì sẽ diễn ra nếu một ngày toàn bộ băng trên hành tinh chúng ta đang sống tan?

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  What would happen if one day, all the ice on this planet melted?  


  Điều gì sẽ diễn ra nếu một ngày toàn bộ băng trên hành tinh chúng ta đang sống tan?

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  What would happen if one day, all the ice on this planet melted?  


  85 người xem


  Bình luận (0)