Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Lê Hằng

  6 tháng trước

  Điều gì sẽ diễn ra nếu một ngày toàn bộ băng trên hành tinh chúng ta đang sống tan?

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  What would happen if one day, all the ice on this planet melted?  


  86 người xem


  Bình luận (0)