Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Hoàng Trần

  2 tháng trước

  Trường học danh tiếng thực sự là sự lựa chọn tốt hơn?

  9 mẹo học tập một cách khoa học: https://youtu.be/p60rN9JEapg

  Đăng ký (miễn phí): http://bit.ly/asapsci

   

  Chủ đề kỳ này lấy cảm hứng từ cuốn sách "David và Goliath" của Malcolm Gladwell, bạn có thể tìm mua tại đây: http://amzn.to/1ihFFU0

   

  NHẬN CUỐN SÁCH ASAPSCIENCE: http://asapscience.com/book/

   

  Viết bởi Rachel Salt, Gregory Brown và Mitchell Moffit

   

  HÃY THEO DÕI CHÚNG TÔI!

  Instagram và Twitter: @whalewatchmeplz và @mitchellmoffit

  Đường dẫn: http://bit.ly/16F1jeC http://bit.ly/15J7ube

   

  AsapINSTAGRAM: https://instagram.com/asapscience/

  Facebook: http://facebook.com/AsapSCIENCE

  Twitter: http://twitter.com/AsapSCIENCE

  Tumblr: http://asapscience.tumblr.com

  Vine: Tìm kiếm "AsapSCIENCE" trên vine!

   

  SNAPCHAT 'whalewatchmeplz' và 'pixelmitch'

   

  Được tạo bởi Mitchell Moffit (twitter @mitchellmoffit) và Gregory Brown (twitter @whalewatchmeplz).

   

  Hãy gửi thư về cho chúng tôi!

   

  ASAPSCIENCE INC.

  P.O. Box 93, Toronto P

  Toronto, ON, M5S2S6

  ------------------------------------------------------------------------------------

  Are elite schools actually the better choice?

  9 Scientific Study Tips: https://youtu.be/p60rN9JEapg

  SUBSCRIBE (it's free): http://bit.ly/asapsci


  This episode was inspired from the book "David and

  Goliath" by Malcolm Gladwell, which you can check out here: http://amzn.to/1ihFFU0


  GET THE ASAPSCIENCE BOOK: http://asapscience.com/book/


  Written by Rachel Salt, Gregory Brown and Mitchell Moffit

  FOLLOW US!

  Instagram and Twitter: @whalewatchmeplz and @mitchellmoffit

  Clickable: http://bit.ly/16F1jeC and http://bit.ly/15J7ube


  AsapINSTAGRAM: https://instagram.com/asapscience/

  Facebook: http://facebook.com/AsapSCIENCE

  Twitter: http://twitter.com/AsapSCIENCE

  Tumblr: http://asapscience.tumblr.com

  Vine: Search "AsapSCIENCE" on vine!

  SNAPCHAT 'whalewatchmeplz' and 'pixelmitch'

  Created by Mitchell Moffit (twitter @mitchellmoffit) and Gregory Brown (twitter @whalewatchmeplz).

  Send us stuff!


  ASAPSCIENCE INC.

  P.O. Box 93, Toronto P

  Toronto, ON, M5S2S6

  20 người xem


  Bình luận (0)