Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Mya Duong

  6 tháng trước

  Bạn có thích video miễn phí của tôi không? Bạn có muốn có thêm những video đó không? Hãy cân nhắc ủng hộ kênh của tôi ở đây 

  Đừng Bao Giờ Nói Với Người Khác Mục Tiêu Của Mình, Nếu Không Bạn Sẽ Không Đạt Được Nó

  Con người có vô ngàn giấc mơ, khát vọng và mục tiêu muốn đạt được. Vì chúng ta là những sinh vật xã hội, chúng ta cũng thích nói về chúng.

  Nhưng có lẽ đã đến lúc ta nên thôi kể cho người khác về mục tiêu của mình.

  Lí do vì sao chúng ta không nên làm vậy là vì sau khi kể, chúng ta thường ít theo đuổi và thật sự đạt được các mục tiêu đó hơn.

  Email kinh doanh: [email protected] #secret #goals

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Do you enjoy my free videos? Want me to make more of them and more often? Then consider supporting my channel: 

  NEVER Tell People Your Goals - Or You Won't Achieve Them

  Humans have tons of dreams, aspirations and goals which we would like to achieve. And since we are social creatures, we also like to talk about them.

  But maybe it's time we stop telling people what our goals are.

  The reason why we shouldn't, is because when we tell others what we're planning to do, it makes us less likely to follow through and actually achieve those goals.

  3,404 người xem


  Bình luận (0)