Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Quế

  2 tháng trước

  Việc thu thập thông tin thực chất diễn ra như thế nào? Bạn sẽ không thích câu trả lời đâu. - Trong bài nói đầy thu hút bao trọn 20 năm ngành công nghệ này, ông Roger McNamee bắt đầu với nguồn gốc của những Ông trùm PayPal (gồm nhiều doanh nhân như Elon Musk, Peter Thiel, và Reid Hoffman) để từ đó bắt cầu đến sự thống trị toàn cầu của Thung lũng Silicon. - Dữ liệu được mọi nhà cung cấp trên mạng của mọi ngành công nghiệp dùng để tạo ra những dự đoán hành vi vì mục đích lợi nhuận - thường bằng những cách mờ ám và thiếu đạo đức. - Chúng ta chấp nhận chuyện này sao? Ông Roger McNamee kêu gọi dừng ngay việc mù quáng tham gia và đề xuất một diễn đàn quốc gia bàn về việc quảng cáo dựa trên thông tin cá nhân (nhưng không vì lợi ích cá nhân) liệu có hợp pháp. Ông Roger McNamee đã là một nhà đầu tư ở Thung Lũng Silicon được 35 năm. Ông là nhà đồng sáng lập của nhiều quỹ đầu tư các loại. Quỹ đầu tư gần nhất của ông, Elevation, được đồng sáng lập với U2'S Bono. Ông có Bằng Cử nhân Đại học Yale và Bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh trường Tuck School thuộc Đại học Dartmouth. Ông cũng là tác giả cuốn sách Zucked: Thức tỉnh giữa Đại họa Facebook (https://goo.gl/re2n9H)

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  This is how data harvesting really works. You're not going to like it. - In this absorbing talk spanning the last 20 years of tech, Roger McNamee starts at the origins of the PayPal Mafia (which included entrepreneurs like Elon Musk, Peter Thiel, and Reid Hoffman) and traces them to Silicon Valley's global domination. - Data is used by online vendors in all industries to make behavioral predictions for profit – often in unethical or cloaked ways. - Did we sign up for this? Roger McNamee calls for a halt to blind participation and asks for a national debate on whether commerce based on personal data (but not for personal benefit) should be legal. Roger McNamee has been a Silicon Valley investor for 35 years. He co-founded successful funds in venture, crossover and private equity. His most recent fund, Elevation, included U2's Bono as a co-founder. He holds a B.A. from Yale University and an M.B.A. from the Tuck School of Business at Dartmouth College. He is the author Zucked: Waking Up to the Facebook Catastrophe (https://goo.gl/re2n9H)

  94 người xem


  Bình luận (0)