Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Thủy Dương

  6 tháng trước

  Trong phần ba của Hello World Shenzhen, Ashlee Vance của tờ Bloomberg Bussinessweek ghé thăm một thành phố nơi mà bạn không thể dùng thẻ tín dụng hay tiền mặt, mà chỉ có chiếc điện thoại thông minh của bạn, nơi phần mềm nhận diện khuôn mặt Al ngay lập tức chỉ ra và phạt tiền những người đi bộ sai luật, và là nơi có ít nhất một nhà máy gần như không cần nhân công. Đây là một xã hội mà chính quyền Trung Quốc và các công ty công nghệ hàng đầu đang chạy đua để biến nó trở thành hiện thực, mà không có thời gian để tự đặt ra câu hỏi rằng những tiến bộ nào thực sự tích cực đối với tất cả chúng ta.

  Phần Một - Inside China's Future Factory https://www.youtube.com/watch?v=eLmaI...

  Phần Hai -  China's High Stakes Robot Wars https://www.youtube.com/watch?v=qrhvZ...

   

  https://www.bloomberg.com/hello-world

   

  Ý tưởng & Chỉ đạo: Ashlee Vance

  Đạo diễn: David Nicholson

  Sản xuất: Diana Suryakusuma

  Kịch bản: Ashlee Vance; Alan Jeffries

  Đạo diễn hình ảnh: David Nicholson

  Editor: Alan Jeffries

  Camera: Jack Lam Camera

  Trợ lý: : Qi Yang

  Đồ hoạ: Sylvia Yang

  Chỉnh sửa: Yang Liu

  Audio Mix: Cadell Cook

  Màu sắc: Allie Ames

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  In part three of Hello World Shenzhen, Bloomberg Businessweek’s Ashlee Vance heads out into a city where you can't use cash or credit cards, only your smartphone, where AI facial-recognition software instantly spots and tickets jaywalkers, and where at least one factory barely needs people. This is the society that China's government and leading tech companies are racing to make a reality, with little time to question which advancements are net positives for the rest of us.

  Part One - Inside China's Future Factory https://www.youtube.com/watch?v=eLmaI...

  Part Two - China's High Stakes Robot Wars https://www.youtube.com/watch?v=qrhvZ...

   

  https://www.bloomberg.com/hello-world

   

  Credits: Creator & Host Ashlee Vance

  Director: David Nicholson

  Producer: Diana Suryakusuma

  Writers: Ashlee Vance Alan Jeffries

  Director of Photography: David Nicholson

  Editor: Alan Jeffries

  Camera: Jack Lam Camera

  Assistant: Qi Yang

  Motion Graphics: Sylvia Yang

  Fixer: Yang Liu

  Audio Mix: Cadell Cook

  Colorist: Allie Ames

   

  66 người xem


  Bình luận (0)