Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt

  Những đứa trẻ với các chẩn đoán như: tự kỉ, hội chứng rối loạn phát triển, rối loạn tăng động giảm chú ý, khuyết tật học tập, rối loạn xử lý cảm giác, rối loạn xử lý thính giác trung tâm - cùng với những đứa trẻ cần sự di chuyển trong quá trình học tập - thường cảm thấy bị thách thức để tỏa sáng trong một lớp học kiểu truyền thống. Những người bạn nhỏ đã cộng tác để viết và thể hiện video "Thưa Thầy Cô" này là đại diện cho những đứa trẻ như thế. Qua đó, các em muốn chia sẻ với những người làm công việc giáo dục về cách thức mà bộ não của các em hoạt động và đưa ra nhưng phương pháp đơn giản mà các thầy cô có thể giúp cho các em.

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  Kids with a formal diagnosis, such as autism, Asperger's, ADHD, learning disabilities, Sensory Processing Disorder, and Central Auditory Processing Disorder -- along those who just need to move while learning--often find it challenging to shine in a traditional classroom. The kids who collaborated to write and star in this "Dear Teacher" video represent such students. So, they wanted to share with educators how their brain works and offer simple ways teachers can help.  161 người xem


  Bình luận (0)