Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Trần Thùy Dương

  6 tháng trước

  Thử dùng Dashlane: https://www.dashlane.com/businesscasual


  (Bạn có thể nhập mã quảng cáo là businesscasual)


  Ủng hộ tôi trên trang Patreon để xem trước các video của tôi: https://www.patreon.com/business_casual


  Tìm mục trên Reddit của BC và trên mạng xã hội:


  Reddit: https://reddit.com/r/businesscasual

  Facebook: https://www.facebook.com/business.cas...

  Twitter: https://twitter.com/BusinessCasual0


  Video thứ 50 của mục Phía Sau Việc Kinh Doanh


  Ngày nay, Apple là một trong những công ty có lợi nhuận cao nhất trên thế giới và gần đây hãng đã trở thành công ty tỷ đô đầu tiên trên sàn chứng khoán mỹ. Ấy vậy mà mới chỉ 2 thập kỷ trước, Apple đã suýt phải phá sản; ngạc nhiên thay, người cứu được công ty không phải là Steve Jobs mà lại là đối thủ lớn nhất của họ lúc bấy giờ: Microsoft.


  Video được làm với sự trợ giúp của Nagabhushanam Peddi, Dan Supernault, Samuel Patterson, James Gallagher & Brett Gmoser.

  -------------------------------------------------------------------------------

  Try Dashlane here: https://www.dashlane.com/businesscasual


  (Plus, you can use businesscasual as a promo code too!)


  Support me on Patreon to get early access to my future videos: https://www.patreon.com/business_casual


  Join me at BC's subreddit and on social media:


  Reddit: https://reddit.com/r/businesscasual

  Facebook: https://www.facebook.com/business.cas...

  Twitter: https://twitter.com/BusinessCasual0


  50th video of the Behind the Business Series.


  Today Apple is the most profitable company in the world and it very recently became the first trillion-dollar publicly-traded company in America. And yet just two decades ago Apple was on the verge of bankruptcy; surprisingly, it wasn't Steve Jobs that saved them, but their biggest rival at the time: Microsoft.

  Under the kind patronage of Nagabhushanam Peddi, Dan Supernault, Samuel Patterson, James Gallagher & Brett Gmoser.

  299 người xem


  Bình luận (0)