Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Vân

  7 tháng trước

  Trong suốt nửa thế kỉ Liên Xô là kẻ thù lớn nhất của nước Mỹ ... nhưng một công ty Mỹ đã giành được trái tim và ví tiền của người Liên Xô: Pepsi.

  Bắt đầu bằng một cuộc triển lãm đầy tham vọng sau khi Khrushchev lên nắm quyền, Pepsi đã đàm phán được một thương vụ chiến lược với Liên Xô: Pepsi sẽ bán sản phẩm của họ để đổi lấy rượu vodka Stolichnaya mà họ sẽ mang đem về bán ở nước nhà Mỹ. Với việc buôn bán trở nên ngày càng có lời, những cuộc trao đổi của Pepsi càng trở nên tham vọng hơn: đến mức họ đổi được hơn một tá tàu ngầm và đang trong quá trình đổi được một đội tàu chứa dầu, nhưng rồi Liên Xô sụp đổ. Trong một cuộc tranh cướp điên cuồng để bảo toàn tài sản mà giờ đây rải rác trên cả tá quốc gia, Pepsi đã mất đi vị trí của mình. Coca Cola, mặt khác, sẵn sàng vượt mặt đối thủ. Sự sụp đổ của Liên Xô là miếng mồi béo bở cho họ, và trong suốt một thập niên Coca Cola đã xâm nhập vào Nga và trở thành nhãn hiệu cola số một ở nước này.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  For half a century the USSR was America's greatest rival ... and yet one American company was able to capture the heart and wallets of the Soviet Union: Pepsi. Starting with an ambitious exhibition after Khrushchev's rise to power, Pepsi was able to negotiate a strategic trading deal with the USSR: Pepsi would sell their product in exchange for Stolichnaya vodka, which they could sell back home in America. With trade becoming more lucrative, Pepsi's barter became increasingly ambitious: at one point they traded over a dozen submarines and were in the process of exchanging a fleet of oil tankers, but then the Soviet Union collapsed. In a frantic scramble to secure their assets, which were now scattered across a dozen countries, Pepsi lost their footing. Coca Cola, on the other hand, stood poised to overtake their rival. The fall of the USSR was a great opportunity for them, and over the course of a single decade Coca Cola entered Russia and became the number 1 cola in the country.

  87 người xem


  Bình luận (0)