Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Như Ý

  3 tháng trước

  500 người đầu tiên sử dụng link này sẽ được miễn phí dùng thử 2 tháng trên SkillShare:  http://skl.sh/businesscasual10 

  Sử dụng nó để xem các bài học về cách thị trường chứng khoán hoạt động như thế nào:  http://skl.sh/investing101 

  Hỗ trợ tôi trên Patreon để có quyền truy cập sớm hơn vào các video trong tương lai của tôi:

  https://www.patreon.com/business_casual 

  Tham gia cùng tôi tại subreddit BC và trên mạng xã hội:

  Reddit: https://reddit.com/r/businesscasual  Facebook: https://www.facebook.com/business.cas...  Twitter: https://twitter.com/BusinessCasual0 

  Video thứ 53 của series "Đằng Sau Kinh Doanh" - Behind the Business Series.

  #uk #norway #oil 

  Dưới sự hỗ trợ của Nagabhushanam Peddi, James Gallagher & Brett Gmoser.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  The first 500 people to use this link will get a 2-month free trial of Skillshare: http://skl.sh/businesscasual10  Use it to watch my new class on how the stock market works: http://skl.sh/investing101  Support me on Patreon to get early access to my future videos: https://www.patreon.com/business_casual  Join me at BC's subreddit and on social media: Reddit: https://reddit.com/r/businesscasual  Facebook: https://www.facebook.com/business.cas...  Twitter: https://twitter.com/BusinessCasual0  53rd video of the Behind the Business Series. #uk #norway #oil Under the kind patronage of Nagabhushanam Peddi, James Gallagher & Brett Gmoser.

  21 người xem


  Bình luận (0)