Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Lê Hằng

  7 tháng trước

  Yahoo, gã khổng lồ công nghệ đã từng tiến rất gần đến việc chinh phục thế giới Internet nhưng cuối cùng lại để tuột mất danh hiệu này.

  500 người đầu tiên sử dụng liên kết này sẽ được dùng thử Skillshare miễn phí trong 2 tháng: http://skl.sh/businesscasual13

  Sử dụng nó để xem lớp mới của tôi về cách hoạt động của thị trường chứng khoán! Hỗ trợ tôi trên Patreon để có quyền truy cập sớm vào các video trong tương lai của tôi: https://www.patreon.com/business_casual Tham gia cùng tôi tại subreddit của BC và trên phương tiện truyền thông xã hội: Reddit: https://reddit.com/r/businesscasual Facebook: https: //www.facebook.com/business.cas ... Twitter: https://twitter.com/BusinessCasual0

  -------------------------------------------------------------------

  The first 500 people to use this link will get a 2-month free trial of Skillshare: http://skl.sh/businesscasual13 Use it to watch my new class on how the stock market works! Support me on Patreon to get early access to my future videos: https://www.patreon.com/business_casual Join me at BC's subreddit and on social media: Reddit: https://reddit.com/r/businesscasual Facebook: https://www.facebook.com/business.cas... Twitter: https://twitter.com/BusinessCasual0

  191 người xem


  Bình luận (0)