Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Sử dụng liên kết này, các thành viên mới có thể nhận được 3 tháng Audible chỉ với $ 6,95/một tháng. Truy cập https://www.audible.com/charisma hoặc văn bản đến 500 500

  Danh sách kỹ năng tán tỉnh:
  https://www.youtube.com/watch?v=BVYuMhjk58o&list=PLefV978fp07dLgZhVLE8J5dSlQX7z-iKH

  Đăng ký Charisma trên tài khoản YouTube Command Command:
  http://bit.ly/COC-Subscribe

  Bạn đã bao giờ bối rối về việc ai đó thích bạn?

  Có thể bạn đã từng gián tiếp tán tỉnh, ít nhất là bằng lời nói, nhưng đã thổi tung vỏ bọc của bạn bằng ngôn ngữ cơ thể của bạn

  Những dấu hiệu là gì?

  Đừng sợ, Charisma trên Command lại quay trở lại để giết con rồng bối rối

  Hôm nay chúng tôi nói về 5 chỉ số quan tâm phổ biến!

  TIMESTAMPS⏰

  0:30 - Điểm # 1: Cách người đó phá vỡ giao tiếp bằng mắt
  1:13 - Điểm # 2: Cách họ chạm vào bạn
  1:59 - Điểm # 3: Cách họ chạm vào mình
  3:04 - Điểm # 4: Điểm cơ thể của họ
  4:26 - Điểm # 5: Cách họ nói về những người ngưỡng mộ tiềm năng

  -------------------------------------------------- -------------------
  #Dating #CharismaOnCommand #BodyL Language
  -------------------------------------------------- -------------------

  Kết nối với chúng tôi hơn nữa:
  Trang web: http://www.charismaoncommand.com
  Facebook: http://facebook.com/charismaoncommand
  Instagram: @CharismaOnCommand

  Hoặc nếu bạn muốn xem nội dung cá nhân của chúng tôi (cuộc sống hằng ngày + chơi nhạc):
  Instagram: @CharlieHoupert
  Instagram: @IamBenAltman
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Using this link, new members can get 3 months of Audible for just $6.95 a month. Go to https://www.audible.com/charisma or text charisma to 500 500 Flirting Playlist: https://www.youtube.com/watch?v=BVYuM... Subscribe to Charisma On Command’s YouTube Account: http://bit.ly/COC-Subscribe Have you ever been confused on whether someone likes you? Maybe you’ve been indirectly flirting, at least verbally, but have been blowing your cover with your body language What are the signs? Fear not, Charisma on Command is back again to slay the confusion dragon Today we’re talking about 5 common indicators of interest! ⏰TIMESTAMPS⏰ 0:30 - Point #1: How The Person Breaks Eye Contact 1:13 - Point #2: How They Touch You 1:59 - Point #3: How They Touch Themselves 3:04 - Point #4: Where Their Body Points 4:26 - Point #5: How They Talk About Potential Admirers --------------------------------------------------------------------- #Dating #CharismaOnCommand #BodyLanguage --------------------------------------------------------------------- Connect With Us Further: Website: http://www.charismaoncommand.com Facebook: http://facebook.com/charismaoncommand Instagram: @CharismaOnCommand Or if you want to see our personal stuff (regular life + playing music): Instagram: @CharlieHoupert Instagram: @IamBenAltman

  222 người xem


  Bình luận (0)