Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Ha Pham

  2 tháng trước

  Tây Ban Nha vừa có cuộc bầu cử thứ ba chỉ sau hơn ba năm. Thủ tướng Pedro Sanchez và đảng xã hội của ông đã giành được nhiều phiếu nhất nhưng không thể đảm bảo đa số. Điều này có thể dẫn đến việc đất nước phải đối mặt với bế tắc chính trị hơn nữa. Vậy tại sao hệ thống chính trị của Tây Ban Nha không ổn định? CNBC của Tom Chitty giải thích.

  -----

  Theo dõi chúng tôi trên YouTube: http://cnb.cx/2wuoARM

  Đăng ký CNBC Life trên YouTube: http://cnb.cx/2wAkfMv

  Giống như trang Facebook của chúng tôi:

  Theo dõi chúng tôi trên Instagram:

  Theo dõi chúng tối trên Twitter:
  https://twitter.com/CNBCi

  #CNBC #Spain #Polencies
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  (English below)

  Spain's just had its third election in just over three years. Prime Minister Pedro Sanchez and his socialist party won the most votes but weren't able to secure a majority. This may result in the country facing further political deadlock. So why is Spain's political system so unstable? CNBC's Tom Chitty explains. ----- Subscribe to us on YouTube: http://cnb.cx/2wuoARM Subscribe to CNBC Life on YouTube: http://cnb.cx/2wAkfMv Like our Facebook page: https://www.facebook.com/cnbcinternat... Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/cnbcinterna... Follow us on Twitter: https://twitter.com/CNBCi #CNBC #Spain #Politics

  24 người xem


  Bình luận (0)