Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt

  Vấn nạn "Làm nhục công cộng"

  ------------------------------

  Public Shaming

  33 người xem


  Bình luận (0)