Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Đinh Văn Sự

  6 tháng trước

  ĐỘNG LỰC NĂM 2019, VIDEO TRUYỀN ĐỘNG LỰC 2019

  Nếu bạn muốn năm 2019 khác biệt, hãy xem ngay

  ►►Nếu bạn có thời gian khó khăn, hãy xem xét tham gia một buổi trị liệu trực tuyến với đối tác của chúng tôi BetterHelp. https://tryonlinetherapy.com/dailymot.... 

  👉Theo dõi chúng tôi trên:

  Twitter https://twitter.com/dailyM_channel 

  Facebook https://www.facebook.com/dailyMOTIVAT... 

  Instagram https://www.instagram.com/dailymotiva... 

  Cảm ơn gia đình daily MOTIVATION vì những ủng hộ to lớn những năm qua. Nếu bạn thích video này, hãy thích và chia sẻ cho người bạn yêu thương.

  🎤NGƯỜI DIỄN THUYẾT:

  Tom Bilyeu

  Eric Thomas

  Mike Dolce

  Joe Rogan

  Denzel Washington

  Tyrese Gibson

  🎵NHẠC NÊN bởi AudioJungle

  🎥FOOTAGE CREDIT:

  Videoblocks, FILMPAC, Cooper Films, Dan Mace, Guardian News, Ghali, Tristen Escolastico

  ❗Nếu chủ sỡ hữu hình ảnh muốn xóa đi, hãy liên hệ: [email protected] Cảm ơn❗

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  MOTIVATION FOR 2019, MOTIVATIONAL VIDEO 2019

  if you want a different 2019 Watch This! Make 2019 Your Best Year!

  ►►If you struggle and have a hard time, consider taking an online therapy session with our partner BetterHelp. https://tryonlinetherapy.com/dailymot.... 

  👉Follow us on:

  Twitter https://twitter.com/dailyM_channel 

  Facebook https://www.facebook.com/dailyMOTIVAT... 

  Instagram https://www.instagram.com/dailymotiva... 

  Thank you so much daily MOTIVATION family for the incredible support of the years. I hope you enjoyed this video and if you did please like it and share it with a loved one.

  🎤SPEAKERS IN ORDER:

  Tom Bilyeu

  Eric Thomas

  Mike Dolce

  Joe Rogan

  Denzel Washington

  Tyrese Gibson

  🎵BACKGROUND MUSIC by AudioJungle 

  🎥FOOTAGE CREDIT:

  Videoblocks, FILMPAC, Cooper Films, Dan Mace, Guardian News, Ghali, Tristen Escolastico

  ❗If any content owners would like their images removed, please contact us by email at: [email protected] Thank you for understanding❗


  466 người xem


  Bình luận (0)