Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Một câu chuyện đầy cảm hứng về thất bại và những gì xảy ra nếu bạn không bao giờ bỏ cuộc, được viết bởi Rahul Chavda và Dare to do. Motivation, được chỉnh sửa bởi Rahul Chavda, được đọc bởi Dare to do. Motivation với phần âm nhạc của Jonny Easton


Lắng nghe trái tim bạn... hãy hạnh phúc... đừng bỏ cuộc và luôn tin tưởng!


Xin chào mọi người, tôi tự viết và nói hầu hết các bài phát biểu, vì vậy nếu bạn cần một số tài liệu hoặc muốn cộng tác, vui lòng liên hệ với tôi: [email protected]


Người kể chuyện:


Dare to do.MOTIVATION https://www.youtube.com/channel/UC5VP...


Âm nhạc:

I Remember You by Jonny Easton

Link: https://youtu.be/8Waowzgx4P4

Ghé qua kênh Youtube của anh ấy:

Link: https://www.youtube.com/jonnyeaston


In Love We Trust by Jonny Easton

Link: https://youtu.be/t2ECYLR6fH0

Ghé thăm kênh của anh ấy:

Link: https://www.youtube.com/jonnyeaston


*SỬ DỤNG HỢP LÝ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM BẢN QUYỀN *

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bản quyền theo mục 107 của Đạo luật Bản quyền 1976, sự công nhận được thực hiện việc "sử dụng hợp lý" cho các mục đích như chỉ trích, bình luận, báo cáo tin tức, giảng dạy, học bổng, và nghiên cứu. Sử dụng hợp lý là việc sử dụng được cho phép bởi quy chế bản quyền có thể vi phạm.

Tổ chức phi lợi nhuận, giáo dục hoặc cá nhân sử dụng các mẹo này để cân bằng cho sử dụng hợp lý.

1) Video này không có tác động tiêu cực đến tác phẩm gốc (Nó thực sự sẽ tạo tích cực cho các tác phẩm đó)

2) Video dành cho mục đích giảng dạy.

3) Đây không phải một sự chuyển đổi tự nhiên.

4) Tôi chỉ sử dụng một phần các đoạn video để đưa ý kiến khi cần thiết.

Dare to do.MOTIVATION không sở hữu quyền đối với các video này.

Các video clip này, theo cách sử dụng hợp lý, được tái sử dụng với mục đích giáo dục và truyền cảm hứng cho người khác. Tuy nhiên, nếu bất kỳ chủ sở hữu nội dung nào muốn xóa hình ảnh, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email KORI.SARIAN[email protected]  


______________________________________________________________________


an inspirational story about failure and what happens if you never give up, written by Rahul Chavda and Dare to do. Motivation, edited by Rahul Chavda, read by Dare to do. Motivation with music from Jonny Easton


Listen to your heart...be happy...don't give up and always believe!


Hi everybody i write and speak most of the speeches myself, so if you need some material or want to do some sort of collaboration, feel free to contact me : [email protected]


Speaker:


Dare to do.MOTIVATION https://www.youtube.com/channel/UC5VP...


Music Search:


I Remember You by Jonny Easton

Link: https://youtu.be/8Waowzgx4P4

Check out his channel

Link: https://www.youtube.com/jonnyeaston


In Love We Trust by Jonny Easton

Link: https://youtu.be/t2ECYLR6fH0

Check out his channel

Link: https://www.youtube.com/jonnyeaston


*FAIR-USE COPYRIGHT DISCLAIMER*

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, commenting, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.

Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. 1)This video has no negative impact on the original works (It would actually be positive for them)

2)This video is also for teaching purposes.

3)It is not transformative in nature.

4)I only used bits and pieces of videos to get the point across where necessary.

DARE to do. MOTIVATION does not own the rights to these video clips.

They have, in accordance with fair use, been repurposed with the intent of educating and inspiring others. However, if any content owners would like their images removed, please contact us by email at [email protected] 

111 người xem


Bình luận (0)