Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Triều Hải

  4 tháng trước

  Sử dụng Nút Quyên góp để hỗ trợ cho một thế hệ tương lai có sức khỏe tinh thần tốt hơn!
  Tìm hiểu thêm về Quỹ nghiên cứu Não bộ & Hành vi tại đây: https://www.bbrfoundation.org
  Trầm cảm là gì? Trong video này, tôi kết hợp thần thoại và khoa học để trả lời câu hỏi này.
  Hình ảnh của Arianna Belotti: http://ariannabelotti.com
  ----------------------------------------------
  Use the Donate Button to support a future of better mental health!
  Check out the Brain & Behavior Research Foundation here:  https://www.bbrfoundation.org
  What is depression? In this video, I combine mythology and science to answer this question. 
  Art by Arianna Belotti: http://ariannabelotti.com

  49 người xem


  Bình luận (0)