Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Quỳnh

  tháng trước

  Mẹ Trái đất đang trả thù chúng ta. Và điều đó không tuyệt chút nào.

  Theo dõi! http://bit.ly/garlicjacksonsub
  Thực hiện cam kết "Giữ sạch" và Bảo vệ Tương lai của chúng ta! http://bit.ly/17eQOj6
  Tìm hiểu thêm về các vấn đề quan trọng tại http://facebook.com/ATTN
  Thích chúng tôi! http://facebook.com/GarlicJacksonComedy
  Xem chúng tôi! http://GarlicJackson.com
  Theo dõi chúng tôi! https://twitter.com/garlicjackson
  Liên lạc với chúng tôi! [email protected]

  TẠO BỞI: Zack Bornstein (http://BornsteinZack.com) & Adam Wagner (http://WagnerAdam.com)

  NGƯỜI NỔI TIẾNG: Alexis. G. Zall (http://Youtube.com/AlexisGZall)

  Nổi bật (theo thứ tự)
  Những chàng trai rác: Zack Bornstein & Adam Wagn
  Người nướng thịt: Danny Jolles (http://dannyjolles.com)
  Người kem: Madeleine Heil (http://madeleineheil.com/
  Người bị đổ dầu: Shalimar Malimban (http://twitter.com/ShalimarGrace)
  Người bị xịt tóc: Becky Robinson (http://becky-robinson.com/)
  Người bị xé áo: James Janisse (https://twitter.com/JamesAJanisse)
  Người bị khoan tai: Chelsea Rebecca (https://twitter.com/carebecc)
  Người với thức ăn thị ô nhiễm: Motown Maurice (http://motownmaurice.blogspot.com/)
  Người không thở được: Phoebe Neidhardt (https://twitter.com/DweebyNerdheart)
  Người cây: Seth Allison (http://sethwardallison.com/)

  SẢN XUẤT: Zack Bornstein, Adam Wagner, James Janisse
  DỰNG ĐỒ HỌA: Idan Menin
  THIẾT KẾ CHI PHÍ: Laura Ortiz
  ÂM THANH: Eric Bucklin
  THIẾT KẾ ĐỒ HỌA: Beth Radloff
  ẢNH HƯỞNG GRAPHIC: Seth Allison
  HỖ TRỢ SẢN XUẤT: James Graessle

  Cảm ơn đã xem, hãy nhớ đăng ký GarlicJacksonComedy để biết thêm nhiều điều hay!


  Mother Earth gets revenge. And it's not pretty.

  Subscribe! http://bit.ly/garlicjacksonsub
  Take the "Keep It Clean" Pledge with Defend Our Future! http://bit.ly/17eQOj6
  Learn more about important issues at http://facebook.com/ATTN
  Like us! http://facebook.com/GarlicJacksonComedy
  Check us out! http://GarlicJackson.com
  Follow us! https://twitter.com/garlicjackson
  Reach us! [email protected]

  CREATED: Zack Bornstein (http://BornsteinZack.com) & Adam Wagner (http://WagnerAdam.com)

  STARRING: Alexis. G. Zall (http://Youtube.com/AlexisGZall)

  FEATURING (in order)
  TRASH BOYS: Zack Bornstein & Adam Wagner
  GRILL FACE: Danny Jolles (http://dannyjolles.com)
  ICE CREAMER: Madeleine Heil (http://madeleineheil.com/
  OIL SPILLER: Shalimar Malimban (http://twitter.com/ShalimarGrace)
  HAIR SPRAYER: Becky Robinson (http://becky-robinson.com/)
  SHIRT RIPPER: James Janisse (https://twitter.com/JamesAJanisse)
  EAR DRILLER: Chelsea Rebecca (https://twitter.com/carebecc)
  EXHAUST EATER: Motown Maurice (http://motownmaurice.blogspot.com/)
  CHOKING DENIER: Phoebe Neidhardt (https://twitter.com/DweebyNerdheart)
  HUMAN TREE: Seth Allison (http://sethwardallison.com/)

  PRODUCED: Zack Bornstein, Adam Wagner, James Janisse
  CINEMATOGRAPHY: Idan Menin
  COSTUME DESIGN: Laura Ortiz
  AUDIO: Eric Bucklin
  TITLE ANIMATION: Beth Radloff
  GRAPHIC EFFECTS: Seth Allison
  PRODUCTION ASSISTANT: James Graessle

  Thanks for watching, remember to subscribe to GarlicJacksonComedy for more awful goodies!

  28 người xem


  Bình luận (0)