Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Quế

  6 tháng trước

  Mỗi ngày bạn đều đang từng bước trên con đường hoàn thiện bản thân mình. Như những gì đã nói trong video, bắt đầu nhỏ để kết thúc lớn là cách thực tế nhất, không choáng ngợp mà vẫn hiệu quả. Đến với kênh này, bạn sẽ có được tất cả những điều đó và nếu bạn đang đọc những dòng này, nó cho thấy lòng quyết tâm hoàn thiện bản thân và tiến xa hơn mỗi ngày của bạn.

  Hãy bắt đầu hành trình này với bước đầu tiên, đăng ký kênh. Những nội dung phù hợp và chính xác ở đây hứa sẽ khiến bạn hài lòng. Đây là đường dẫn đến một vài video khác của tôi: https://www.youtube.com/edit?o=U&vide... https://www.youtube.com/edit?o=U&vide... https://www.youtube.com/edit?o=U&vide...

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  You are what you are because of the little steps you take everyday. As the video describes, going small to achieve big goals is the most pragmatic way that never seems overwhelming and still works just as great. That's exactly what you will get on this channel and if you are reading this, its an indication of your dedication towards self-development and becoming a better person every single day. Go ahead, take your small step and Subscribe. You will always be kept pleased with relevant & spot-on content. Here're the links to few of my videos: https://www.youtube.com/edit?o=U&vide... https://www.youtube.com/edit?o=U&vide... https://www.youtube.com/edit?o=U&vide...

  466 người xem


  Bình luận (0)