Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Huỳnh Ân

  3 tháng trước

  92% số người sẽ không bao giờ thực hiện được ước mơ của họ. Nếu bạn là họ, hãy xem clip này! Câu chuyện đầy cảm hứng của Charlie Jabaley sẽ thay đổi cách bạn nhìn ước mơ của mình và ý nghĩa của nó trong việc thực hiện điều không thể

  92% Of People Will NEVER Accomplish Their Dreams. If You're One Of Them, Watch This! Charlie Jabaley's inspiring story will change the way you look at your dreams and what it means to tackle the impossible.

  14 người xem


  Bình luận (0)