Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Linh Đồng

  10 ngày trước


  Bài phát biểu về tình yêu: Đô vật chuyên nghiệp Mark Mero kể lại câu chuyện bi thảm về cái chết của mẹ anh đã thay đổi toàn bộ cách nhìn về cuộc sống.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Love Speech: Professional wrestler Mark Mero retells the tragic story of how his mother's death changed his whole outlook on life.

  104 người xem


  Bình luận (0)