Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Quỳnh

  6 tháng trước

  Yêu anh hay ghét anh, Elon Musk là một người khổng lồ của ngành công nghệ. Chỉ riêng các doanh nghiệp như Tesla và SpaceX là quá đủ để biện minh cho những người gọi ông là Người sắt ngoài đời thực. Nhưng làm thế nào anh ta có được ngày hôm nay? Đây là câu chuyện bi thảm, có thật ngoài đời của Elon Musk.


  #ElonMusk #Tesla


  Một mối quan hệ cha-con căng thẳng | 0h16

  Nỗi sợ của sự cô đơn | 1:10

  Một cuộc sống cá nhân mâu thuẫn | 1:41

  Tin đồn về sử dụng ma túy | 2:54

  Một cuộc đời làm việc liên tục | 4:24

  -----------------------------------------------------------------------------------------

  Love him or hate him, Elon Musk is a titan of the tech industry. Enterprises such as Tesla and SpaceX alone are more than enough to justify people calling him a real-life Iron Man. But how did he get where he is today? Here's the tragic, real-life story of Elon Musk.

  #ElonMusk #Tesla A strained father-son relationship | 0:16 Terrified of being alone | 1:10 A roller-coaster personal life | 1:41 Rumors of drug use | 2:54 A life of constant work | 4:24

  105 người xem


  Bình luận (0)