Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Duyên Lê

  6 tháng trước

  Chúng ta cần chấp nhận rằng sự đáng yêu của lũ mèo giúp chúng thoát khá nhiều 'tội'. Tất nhiên là sẽ tốt hơn nếu những chiếc chân lông lá nhỏ không hất mọi thứ khỏi bàn nhưng việc giận những người bạn cùng nhà nhỏ bé đáng yêu thật khó. Dù bạn yêu chú mèo nhỏ của mình đến mức nào, có rất nhiều lời đồn về loài mèo sai với sự thật.

  #Cats #CatFacts

  • Giữ mèo trong nhà là sai trái | 0:18
  • Đồ ăn là nhất | 1:00
  • Thông minh hơn hay kém thông minh hơn chó  | 1:43
  • Mèo Lười | 2:30
  • Mèo rên khi vui | 3:11

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Let's face it: a cat's cuteness factor helps it get away with a lot. Sure, you'd probably prefer it if a furry paw didn't knock everything off the table, but it's hard stay mad at your adorable, curious little housemate. As close as you and your kitty are, there are a ton of common myths out there about cats that aren't true. #Cats #CatFacts Indoors is cruel | 0:18 Food over people | 1:00 Smarter or dumber than dogs | 1:43 Lazy kitty | 2:30 Purring means happy | 3:11


  192 người xem


  Bình luận (0)