Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt

  Healthcare Triage

  Và việc dọn phòng:

  1) Bạn có thể hỗ trợ Chăm sóc sức khỏe trên Patreon: http://vid.io/xqXr Mỗi chút giúp chương trình tốt hơn!

  2) Kiểm tra trang Facebook của chúng tôi: http://goo.gl/LnOq5z

  3) Chúng tôi vẫn có hàng hóa có sẵn tại http://www.hctmerch.com

  Chuyên mục Giáo dục

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Cần sa! Bạn luôn muốn biết thêm về cần sa từ Heallthcare Triage. Đây cũng là một trong những chủ đề gây tranh cãi và phức tạp nhất mà chúng tôi đề cập đến. Và đến lúc cần cập nhật những thông tin chúng ta biết, so với những gì chúng ta nghĩ, khi nói đến chất kích thích.

  Đó là chủ đề tuần này của Healthcare Triage.

  Bạn có thể tìm thêm thông tin, và đọc nghiên cứu mà chúng tôi tham khảo tại: http://www8.nationalacademies.org/onp...

  John Green – Nhà sản xuất điều hành

  Stan Muller – Giám đốc, nhà sản xuất

  Aaron Carroll – Kịch bản

  Mark Olsen – Đồ họa

  http://www.twitter.com/aaronecarroll

  http://www.twitter.com/crashcoursestan

  http://www.twitter.com/johngreen

  http://www.twitter.com/olsenvideo

  Và các thông tin hỗ trợ:

  1)    Bạn có thể hỗ trợ Healthcare Triage trên Patreon: http://vid.io/xqXr Mỗi sự trợ giúp nhỏ sẽ giúp chương trình tốt hơn!

  2) Trang Facebook của chúng tôi: http://goo.gl/LnOq5z

  3) Chúng tôi vẫn có sẵn hang hóa tại http://www.hctmerch.com

   

  Healthcare Triage

  Marijuana!You guys always want to know more about pot from Healthcare Triage. It's also one of the most controversial and complex subjects we cover. And it's time for an update on what we know, versus what we think, when it comes to the drug. That's the topic of this week's Healthcare Triage.

  You can find more information, and read the study we reference here: http://www8.nationalacademies.org/onp...

  John Green -- Executive Producer

  Stan Muller -- Director, Producer

  Aaron Carroll -- Writer

  Mark Olsen -- Graphics

  http://www.twitter.com/aaronecarroll

  http://www.twitter.com/crashcoursestan

  http://www.twitter.com/johngreen

  http://www.twitter.com/olsenvideo

  And the housekeeping:

  2)    You can support Healthcare Triage on Patreon: http://vid.io/xqXr Every little bit helps make the show better!

  2) Check out our Facebook page: http://goo.gl/LnOq5z

  3) We still have merchandise available at http://www.hctmerch.com

  Category Education

   

   

  45 người xem


  Bình luận (0)