Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Đinh Văn Sự

  6 tháng trước

  Xem nhiều video về năm mới hơn tại: http://www.howcast.com/videos/401566-...

  Đón năm mới tại nhà? Với một chút chuẩn bị, bạn có thể có đêm giao thừa tuyệt vời nhất. Sau đây sẽ là vài gợi ý.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Watch more Happy New Year videos: http://www.howcast.com/videos/401566-...

  Ringing in the New Year at home? With a little planning, you can make it the best New Year's Eve ever. Here are a few suggestions.

  101 người xem


  Bình luận (0)